A A A
 • Ardeianu Elena 900 mp arabil Babeni
  Ardeianu Elena 900 mp arabil Babeni
 • Ardeieru Elena 2200 mp arabil Mihaesti
  Ardeieru Elena 2200 mp arabil Mihaesti
 • Badea Maria 2017 mp Livada Galicea
  Badea Maria 2017 mp Livada Galicea
 • Badea Maria 4225 mp livada Galicea
  Badea Maria 4225 mp livada Galicea
 • Badea Maria 4775 mp livada Galicea
  Badea Maria 4775 mp livada Galicea
 • Florea Cornel - Mihai 500 mp arabil Dragasani
  Florea Cornel - Mihai 500 mp arabil Dragasani
 • Fundatureanu Dan Grigore 980 mp arabil Prundeni
  Fundatureanu Dan Grigore 980 mp arabil Prundeni
 • Marin Constrantin 1470 mp livada N. Balcescu
  Marin Constrantin 1470 mp livada N. Balcescu
 • Melcioiu Gheorghe, Mitroi Maria 1105 mp fanete Ocnele Mari
  Melcioiu Gheorghe, Mitroi Maria 1105 mp fanete Ocnele Mari
 • amihai Florea 2341 mp arabil 695 mp vie Dragoesti
  amihai Florea 2341 mp arabil 695 mp vie Dragoesti
 • Mosteanu Elena 1356 mp arabil Milcoiu
  Mosteanu Elena 1356 mp arabil Milcoiu
 • Nuta Gh, Nuta ioana 2633mp- Mihaesti
  Nuta Gh, Nuta ioana 2633mp- Mihaesti
 • Of.Vanzare - Ababe Constantin - 33 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Ababe Constantin - 33 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Achim Robert,Achim Maria - 4532 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Achim Robert,Achim Maria - 4532 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Albu Ruxandra Georgeta - 215 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Albu Ruxandra Georgeta - 215 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Alexandrescu Maria - 3078 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Alexandrescu Maria - 3078 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Alexandrescu Maria - 600 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Alexandrescu Maria - 600 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 4900 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 4900 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 4900 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 4900 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 5000 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 5000 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 7700 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Alexandrescu Paulina - 7700 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Alexandru Emilian - 5677 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Alexandru Emilian - 5677 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Amza Ion - 1558 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Amza Ion - 1558 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Amza Ion - 1974 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Amza Ion - 1974 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Amza Ion - 3021 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Amza Ion - 3021 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Amza Ion - 726 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Amza Ion - 726 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Ancuta Constanta Lucretia - 2645 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Ancuta Constanta Lucretia - 2645 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Andreescu Viorel - 2635 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Andreescu Viorel - 2635 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Andrei Paulin,Andrei Claudia - 1200 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Andrei Paulin,Andrei Claudia - 1200 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Andronache Maria - 2096 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Andronache Maria - 2096 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Andronoiu Elisabeta - 2508 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Andronoiu Elisabeta - 2508 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Angelescu V,Angelescu O. - 2490 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Angelescu V,Angelescu O. - 2490 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Angelescu Virginia si Ovidiu - 5724 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Angelescu Virginia si Ovidiu - 5724 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Anghel Ecaterina - 5099 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Anghel Ecaterina - 5099 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Anghel Elisaveta - 806 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Anghel Elisaveta - 806 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Anghel Laurentiu Catalin - 4930 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Anghel Laurentiu Catalin - 4930 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Anghel Maria - 2169 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Anghel Maria - 2169 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Anicescu D,Govoreanu ,Tutulescu - 1900 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Anicescu D,Govoreanu ,Tutulescu - 1900 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Anton Ana - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Anton Ana - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Anuta Constanta Lucretia - 2645 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Anuta Constanta Lucretia - 2645 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1500 mp - BABENI 1
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1500 mp - BABENI 1
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1500 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1500 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1700 mp - BABENI 2
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1700 mp - BABENI 2
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 300 mp - BABENI 3
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 300 mp - BABENI 3
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeearu D,Ardeieru A - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ardeeru Dumitru - 1900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeeru Dumitru - 1900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ardeeru Dumitru - 2800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Ardeeru Dumitru - 2800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ariciu M.Ion - 5000 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Ariciu M.Ion - 5000 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Asan Lucian,Asan Laurentiu - 3870 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Asan Lucian,Asan Laurentiu - 3870 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Atomei Maria - 1650 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Atomei Maria - 1650 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Avram Alexandru,Avram Luissa - 1352 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Avram Alexandru,Avram Luissa - 1352 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Avram Ion Florin - 9720 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Avram Ion Florin - 9720 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Avram Sorin - 2500 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Avram Sorin - 2500 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Babos Alexandru - 463 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Babos Alexandru - 463 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Badea Elena - 1883 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Badea Elena - 1883 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Badea Floarea - 2417 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Badea Floarea - 2417 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Badea S,Bala E,Greavu O - 597 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Badea S,Bala E,Greavu O - 597 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Badescu E,Dumitrascu E - 2495 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Badescu E,Dumitrascu E - 2495 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Badescu E,Dumitrascu E - 479 mp - N.BALCE
  Of.Vanzare - Badescu E,Dumitrascu E - 479 mp - N.BALCE
 • Of.Vanzare - Badescu Ioana - 417 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Badescu Ioana - 417 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Badircea Elena - 2200 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Badircea Elena - 2200 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Badita Victor - 3029 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Badita Victor - 3029 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Baditescu Constantin - 7120 mp - GOLESTI
  Of.Vanzare - Baditescu Constantin - 7120 mp - GOLESTI
 • Of.Vanzare - Baditescu Constantin - 9256 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Baditescu Constantin - 9256 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Baditoiu Gheorghe - 2580 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Baditoiu Gheorghe - 2580 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Baiasu Alexandru Andrei - 1731 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Baiasu Alexandru Andrei - 1731 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Baiasu Elena - 3899 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Baiasu Elena - 3899 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Baiasu Ioana - 971 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Baiasu Ioana - 971 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Baiasu Ion - 1412 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Baiasu Ion - 1412 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Baiasu Ion - 1500 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Baiasu Ion - 1500 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Balan Barbu - 15279 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Balan Barbu - 15279 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Balanoiu Ion - 7500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Balanoiu Ion - 7500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Balasa Ana - 250 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Balasa Ana - 250 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Balasa Elena - 2067 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Balasa Elena - 2067 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Balasete Eugenia - 3700 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Balasete Eugenia - 3700 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Cosmin C. - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Cosmin C. - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Cosmin C. - 420 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Cosmin C. - 420 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Cosmin C. - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Cosmin C. - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elena - 783 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elena - 783 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1008 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1008 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1731 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1731 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1772 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 1772 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 4872 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balasoiu Elisaveta - 4872 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balau Ioana - 2200 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Balau Ioana - 2200 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Balau Ioana - 3600 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Balau Ioana - 3600 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Balau Ioana - 5190 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Balau Ioana - 5190 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Balau Ioana - 840 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Balau Ioana - 840 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Balea Maria - 4777 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Balea Maria - 4777 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Balea Maria - 788 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Balea Maria - 788 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Baltac Petre - 380 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Baltac Petre - 380 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Balteanu Elena,Manciu Marin - 147 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Balteanu Elena,Manciu Marin - 147 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Balteanu Gheorghe - 1900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balteanu Gheorghe - 1900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balteanu Gheorghe - 2518 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balteanu Gheorghe - 2518 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Balteanu Gheorghe - 393 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Balteanu Gheorghe - 393 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Banacu Dumitru - 1221 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Banacu Dumitru - 1221 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Bancescu Nicolae - 10421 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Bancescu Nicolae - 10421 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Banciu Adam - 4300 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Banciu Adam - 4300 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Banescu Maria - 15.000 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Banescu Maria - 15.000 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Baran Karol - 422 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Baran Karol - 422 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Baranguta Floriana - 1100 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Baranguta Floriana - 1100 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Baranguta Floriana - 1100 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Baranguta Floriana - 1100 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Baranguta Floriana - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Baranguta Floriana - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Barbu Cristina - 7450 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Barbu Cristina - 7450 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Barbu Gheorghita - 7525 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Barbu Gheorghita - 7525 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Barbu Ion - 2200 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Barbu Ion - 2200 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Barbu Iulian - 2000 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Barbu Iulian - 2000 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Barbu Valerica - 2068 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Barbu Valerica - 2068 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Barbuci Maria - 3960 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Barbuci Maria - 3960 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Barbuci Maria - 3960 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Barbuci Maria - 3960 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Barbulescu Mihai Serban - 10565 mp - MACIUCA 001
  Of.Vanzare - Barbulescu Mihai Serban - 10565 mp - MACIUCA 001
 • Of.Vanzare - Barbulescu Mihai Serban - 10565 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Barbulescu Mihai Serban - 10565 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Barbulescu Mihai Serban - 3128 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Barbulescu Mihai Serban - 3128 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Barbulescu Radu Dordrag - 3128 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Barbulescu Radu Dordrag - 3128 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Barbulescu Radu Dordrag - 6528 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Barbulescu Radu Dordrag - 6528 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Barbulescu Radu Serban - 6528 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Barbulescu Radu Serban - 6528 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Barbusi Elena - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Barbusi Elena - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Barbusi Elena - 5000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Barbusi Elena - 5000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Barbut Ion - 400 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Barbut Ion - 400 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Baroga Ligia - 1302 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Baroga Ligia - 1302 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Bazac Elena - 1164 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Bazac Elena - 1164 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Beletescu Elena - 2363 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Beletescu Elena - 2363 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Bidica Dana Iulia - 3040 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Bidica Dana Iulia - 3040 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Bildan M,Toma S,Ciucioi M - 11005 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Bildan M,Toma S,Ciucioi M - 11005 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Birsoianu Ioana - 496 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Birsoianu Ioana - 496 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Biserica Dumitru - 213 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Biserica Dumitru - 213 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Bisericaru Doinita - 1159 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Bisericaru Doinita - 1159 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Bivolaru Gheorghe - 1100 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Bivolaru Gheorghe - 1100 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Bivolaru Iosif - 1000 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Bivolaru Iosif - 1000 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Bivolaru Nicolae - 1100 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Bivolaru Nicolae - 1100 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Bizic Elena - 1600 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Bizic Elena - 1600 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Blot Nicolae,Blotu C-tin - 2840 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Blot Nicolae,Blotu C-tin - 2840 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Blot Nicolae,Blotu C-tin - 2840 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Blot Nicolae,Blotu C-tin - 2840 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Blot Nicolae,Blotu C-tin - 9744 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Blot Nicolae,Blotu C-tin - 9744 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Bobocea Ion - 342 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Bobocea Ion - 342 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Bobolea Nicolae - 3693 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Bobolea Nicolae - 3693 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Bobu Dumitra M. - 4199 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Bobu Dumitra M. - 4199 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Bobu Dumitra Mitruta - 4199 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Bobu Dumitra Mitruta - 4199 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Bociog Alina Maria - 1760 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Bociog Alina Maria - 1760 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Bocoi Elvira Maria - 1250 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Bocoi Elvira Maria - 1250 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Bocsaru Elena - 4344 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Bocsaru Elena - 4344 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Bocsaru Vladut - 2500 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Bocsaru Vladut - 2500 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Bojan M,Bojan Stefan - 10830 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Bojan M,Bojan Stefan - 10830 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Bojan Marian,Bojan Stefan - 3003 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Bojan Marian,Bojan Stefan - 3003 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Bojan Marian,Bojan Stefan - 5000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Bojan Marian,Bojan Stefan - 5000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Bojan Marian,Bojan Stefan - 8000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Bojan Marian,Bojan Stefan - 8000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Bojan Stefan, Bojan Mariana - 20000 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Bojan Stefan, Bojan Mariana - 20000 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Bold Ioana - 5291 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Bold Ioana - 5291 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Bold Ioana - 5291 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Bold Ioana - 5291 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Bonciu Gheorghita - 431 mp - CRETENI -
  Of.Vanzare - Bonciu Gheorghita - 431 mp - CRETENI -
 • Of.Vanzare - Bonciu Gheorghita - 547 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Bonciu Gheorghita - 547 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Bonciu Gheorghita - 788 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Bonciu Gheorghita - 788 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Boranescu Elena - 2191 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Boranescu Elena - 2191 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Botogan Simona - 3020 mp - VLADESTI
  Of.Vanzare - Botogan Simona - 3020 mp - VLADESTI
 • Of.Vanzare - Boulean Florinela - 952 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Boulean Florinela - 952 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Braica Nicolae Daniel - 1245 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Braica Nicolae Daniel - 1245 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Brana Luminita - 606 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Brana Luminita - 606 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Braviceanu Vasile - 246 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Braviceanu Vasile - 246 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Brutaru Ion - 10387 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Brutaru Ion - 10387 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Bucura Florentina - 2151 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Bucura Florentina - 2151 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Buf Georgeta - 977 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Buf Georgeta - 977 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Buga V.Adrian - 6148 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Buga V.Adrian - 6148 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Bujor Stefania - 349 mp - LALOSU
  Of.Vanzare - Bujor Stefania - 349 mp - LALOSU
 • Of.Vanzare - Bulacu C-tin - 2432 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Bulacu C-tin - 2432 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Bulacu Ion - 2957 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Bulacu Ion - 2957 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Bulacu Ion,Bulacu Ioana - 3217 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Bulacu Ion,Bulacu Ioana - 3217 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Bulacu Luminita - 4621 mp - ROESTI
  Of.Vanzare - Bulacu Luminita - 4621 mp - ROESTI
 • Of.Vanzare - Bungardeanu Geta - 2952 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Bungardeanu Geta - 2952 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Burdalescu Ion - 4278 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Burdalescu Ion - 4278 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Burducea Elena - 8063 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Burducea Elena - 8063 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Burdufu Lucia - 4471 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Burdufu Lucia - 4471 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 1900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 1900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 600 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Burete P,Cazacu N,Buzatu,Girlesc - 600 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Burke S, Ciuperceanu E - 1550 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Burke S, Ciuperceanu E - 1550 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Burke S, Ciuperceanu E - 2106 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Burke S, Ciuperceanu E - 2106 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Burke S, Ciuperceanu E - 500 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Burke S, Ciuperceanu E - 500 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Burlec I.Gheorghita - 3921 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Burlec I.Gheorghita - 3921 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Burnel Dragos - 610 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Burnel Dragos - 610 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Burtica Marin - 4467 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Burtica Marin - 4467 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Busaga Maria - 478 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Busaga Maria - 478 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 10572 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 10572 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 2185 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 2185 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 2400 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 2400 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 3750 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 3750 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 4466 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 4466 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 525 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 525 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 687 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 687 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 7357 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 7357 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 825 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Buse Nicolae Cornel - 825 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Busoiu Aurel - 7695 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Busoiu Aurel - 7695 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Butanescu C,Butanescu E - 3581 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Butanescu C,Butanescu E - 3581 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Butanescu Constantin - 1827 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Butanescu Constantin - 1827 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Caciu Constantin - 1836 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Caciu Constantin - 1836 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Calciu Silvia - 1000 mp - TOMSANI
  Of.Vanzare - Calciu Silvia - 1000 mp - TOMSANI
 • Of.Vanzare - Calciu Silvia - 7593 mp - TOMSANI
  Of.Vanzare - Calciu Silvia - 7593 mp - TOMSANI
 • Of.Vanzare - Calinoiu Anghel - 10318 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Calinoiu Anghel - 10318 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Calinoiu Anghel - 19384 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Calinoiu Anghel - 19384 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 1700 mp - BABENI 2
  Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 1700 mp - BABENI 2
 • Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 400 mp - BABENI 2
  Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 400 mp - BABENI 2
 • Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Calinoiu Gheorghe - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Calinoiu Maria - 725 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Calinoiu Maria - 725 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Cantoiu Gheorghe - 2733 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Cantoiu Gheorghe - 2733 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Capalau Aurelia - 1600 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Capalau Aurelia - 1600 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Capra Ilie - 4886 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Capra Ilie - 4886 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 121408 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 121408 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 12287 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 12287 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 16729 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 16729 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 22314 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 22314 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 29362 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 29362 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 89933 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Caragui Eugenia, Caragui Ion - 89933 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Caramida Elena - 5255 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Caramida Elena - 5255 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Caramida Elena - 563 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Caramida Elena - 563 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Catalina Marinas - 1099 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Catalina Marinas - 1099 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Catalina Marinas - 2284 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Catalina Marinas - 2284 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Catalinoiu Gh.Catalin - 242 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Catalinoiu Gh.Catalin - 242 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Catalinoiu Patru - 7663 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Catalinoiu Patru - 7663 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Catanet Sirbu Mariana - 1261 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Catanet Sirbu Mariana - 1261 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Catrina Vasilica - 1518 mp - MITROFA
  Of.Vanzare - Catrina Vasilica - 1518 mp - MITROFA
 • Of.Vanzare - Cazacu Elena Eugenia - 1946 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Cazacu Elena Eugenia - 1946 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Ceausescu Ion,Ceausescu Ioana - 1090 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Ceausescu Ion,Ceausescu Ioana - 1090 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Ceausescu Valentina - 1296 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Ceausescu Valentina - 1296 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Ceausescu Valentina - 555 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Ceausescu Valentina - 555 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Cerneanu Stancu - 4650 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Cerneanu Stancu - 4650 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Cerneanu Stancu - 5140 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Cerneanu Stancu - 5140 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Chelcioiu Alin Cristian - 5249 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Chelcioiu Alin Cristian - 5249 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Chelcioiu Alin Cristian - 5249 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Chelcioiu Alin Cristian - 5249 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Cheloiu Dumitru - 1220 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Cheloiu Dumitru - 1220 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Cheloiu Dumitru - 3600 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Cheloiu Dumitru - 3600 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Cheloiu Maria - 2261 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Cheloiu Maria - 2261 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Cheran Bogdan Marian - 695 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Cheran Bogdan Marian - 695 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Cheran Ion - 3191 mp- CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Cheran Ion - 3191 mp- CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Chirca Maria - 3154 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Chirca Maria - 3154 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Chirea Floarea,Gainaru Mihaela - 5000 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Chirea Floarea,Gainaru Mihaela - 5000 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Chirea Maria, Chirea Marian- 3781 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Chirea Maria, Chirea Marian- 3781 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Chiriac Floarea - 1305 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Chiriac Floarea - 1305 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Chiriac M,Chiriac S - 3123 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Chiriac M,Chiriac S - 3123 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Chirita Elisaveta - 1445 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Chirita Elisaveta - 1445 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Chirita Nicolae - 3064 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Chirita Nicolae - 3064 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Chirvasoiu Ancuta - 6800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Chirvasoiu Ancuta - 6800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Chisavu Ana - 1190 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Chisavu Ana - 1190 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Chisavu Ana - 1642 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Chisavu Ana - 1642 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Chisavu Ana - 2019 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Chisavu Ana - 2019 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Chisavu Ana - 2019 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Chisavu Ana - 2019 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Chisavu Ana - 415 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Chisavu Ana - 415 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Chivu Dumitru - 2248 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Chivu Dumitru - 2248 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Chivu Dumitru - 2248 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Chivu Dumitru - 2248 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Chivu Dumitru - 362 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Chivu Dumitru - 362 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Chivu P. Ilie - 362 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Chivu P. Ilie - 362 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Chivulescu Victorita - 3220 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Chivulescu Victorita - 3220 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Chivulescu Victorita - 968 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Chivulescu Victorita - 968 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Cimpeanu Maria - 3800 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Cimpeanu Maria - 3800 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Ciobanu Ana - 1282 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Ciobanu Ana - 1282 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Ciobanu Constantin - 785 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Ciobanu Constantin - 785 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Ciobanu Maria - 137 mp - STROESTI
  Of.Vanzare - Ciobanu Maria - 137 mp - STROESTI
 • Of.Vanzare - Ciobanu Mihai - 4800 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Ciobanu Mihai - 4800 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Ciobotea Toma - 4800 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Ciobotea Toma - 4800 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Cioc Constantin - 122 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Cioc Constantin - 122 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Ciochina Maria - 12209 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Ciochina Maria - 12209 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Ciolacu Letitia - 2492 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Ciolacu Letitia - 2492 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Ciolpan Ecaterina - 209 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Ciolpan Ecaterina - 209 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Ciopanoiu Maria - 5095 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Ciopanoiu Maria - 5095 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Ciortan Ilie - 1552 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Ciortan Ilie - 1552 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Cirstea Vasile - 2100 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Cirstea Vasile - 2100 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Cirstoiu Corneliu Gh - 413 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Cirstoiu Corneliu Gh - 413 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Cirtala Gheorghe - 252 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Cirtala Gheorghe - 252 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Ciuca M,Ciuca G,Ciuca L - 1900 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Ciuca M,Ciuca G,Ciuca L - 1900 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Ciuca Magdalena - 470 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Ciuca Magdalena - 470 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Ciuculete Nineta - 2113 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Ciuculete Nineta - 2113 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Ciurduc Marina - 4283 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Ciurduc Marina - 4283 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Ciurezeanu I,Tuca M,Speriatu M - 3900 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Ciurezeanu I,Tuca M,Speriatu M - 3900 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Cladiade Doru - 1061 mp - VLADESTI
  Of.Vanzare - Cladiade Doru - 1061 mp - VLADESTI
 • Of.Vanzare - Claianu R,Claianu Titu - 3384 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Claianu R,Claianu Titu - 3384 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Coca Daniela - 840 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Coca Daniela - 840 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Coconescu D,Dinca Maria - 364 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Coconescu D,Dinca Maria - 364 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Coconescu D,Dinca Maria - 4792 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Coconescu D,Dinca Maria - 4792 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Cojocaru Elena - 4794 mp - TOMSANI
  Of.Vanzare - Cojocaru Elena - 4794 mp - TOMSANI
 • Of.Vanzare - Cojocaru Niculaie - 382 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Cojocaru Niculaie - 382 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Coman P,Chirea Floarea - 163 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Coman P,Chirea Floarea - 163 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Coman Petre - 403 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Coman Petre - 403 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Constantin Elisabeta - 1100 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Constantin Elisabeta - 1100 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Constantin Elisaveta - 784 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Constantin Elisaveta - 784 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Constantin Maria - 1500 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Constantin Maria - 1500 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Constantin Marian - 1045 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Constantin Marian - 1045 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Constantin Marian - 436 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Constantin Marian - 436 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Constantinescu Anisoara - 2642 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Anisoara - 2642 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Constantinescu Dora - 547 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Dora - 547 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Constantinescu Petre - 1638 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Petre - 1638 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu - 2099 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu - 2099 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu, Aurelia - 1451mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu, Aurelia - 1451mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu, Aurelia - 3410mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu, Aurelia - 3410mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu, Aurelia - 357 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Constantinescu Vergiliu, Aurelia - 357 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Corbeanu Constantin - 2228 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Corbeanu Constantin - 2228 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Corbeanu Doina - 3993 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Corbeanu Doina - 3993 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Corbeanu Doina si Stefan - 1939 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Corbeanu Doina si Stefan - 1939 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Corbeanu Mariana - 2886 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Corbeanu Mariana - 2886 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Corendea Lucia - 282 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Corendea Lucia - 282 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Cornoiu Ion - 13526 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Cornoiu Ion - 13526 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Cornoiu Ion - 13526 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Cornoiu Ion - 13526 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Cornoiu Ion - 1710 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Cornoiu Ion - 1710 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Cornoiu Larisa - 3200 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Cornoiu Larisa - 3200 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Cosma Maria, Cosma I,Cosma Gh - 1090 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Cosma Maria, Cosma I,Cosma Gh - 1090 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Cosma Maria, Cosma I,Cosma Gh - 175 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Cosma Maria, Cosma I,Cosma Gh - 175 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Cosma Maria, Cosma I,Cosma Gh - 583 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Cosma Maria, Cosma I,Cosma Gh - 583 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Cosmulete Veronica - 2599 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Cosmulete Veronica - 2599 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Costache M,Varvarici C,Costache - 1606 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Costache M,Varvarici C,Costache - 1606 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Costache Ovidiu si Camelia - 1810 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Costache Ovidiu si Camelia - 1810 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Costache Ovidiu si Camelia - 5370 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Costache Ovidiu si Camelia - 5370 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Cotet Iustina - 10000 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Cotet Iustina - 10000 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Cotirga Ion, Cotirga Ioana - 253 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Cotirga Ion, Cotirga Ioana - 253 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Cotirlau Gheorghita - 2735 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Cotirlau Gheorghita - 2735 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Cotoi M,Cotoi N,Dovleac I - 1700 mp - STEFANESTI 2
  Of.Vanzare - Cotoi M,Cotoi N,Dovleac I - 1700 mp - STEFANESTI 2
 • Of.Vanzare - Cotoi M,Cotoi N,Dovleac I - 1700 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Cotoi M,Cotoi N,Dovleac I - 1700 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Cotoila Ilie,Cotoila Aurelia - 8532 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Cotoila Ilie,Cotoila Aurelia - 8532 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Covaciu Ilie - 153 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Covaciu Ilie - 153 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Covrescu Verginia - 8450 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Covrescu Verginia - 8450 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Covrig,Mamularu,Ionita,Matee - 9350 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Covrig,Mamularu,Ionita,Matee - 9350 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Craciun Ana - 3446 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Craciun Ana - 3446 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Craciun Vasilica - 1835 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Craciun Vasilica - 1835 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Craciunescu C,Motanis Laura - 11266 mp - GOLSETI
  Of.Vanzare - Craciunescu C,Motanis Laura - 11266 mp - GOLSETI
 • Of.Vanzare - Craciunescu Ioana - 3765 mp - GOLESTI
  Of.Vanzare - Craciunescu Ioana - 3765 mp - GOLESTI
 • Of.Vanzare - Craiovan Ioana Virginia - 14898 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Craiovan Ioana Virginia - 14898 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Cristea Maria Daniela - 221 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Cristea Maria Daniela - 221 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Crivat Dumitru - 2000 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Crivat Dumitru - 2000 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Criveanu Dumitru - 138 mp - GUSOENI
  Of.Vanzare - Criveanu Dumitru - 138 mp - GUSOENI
 • Of.Vanzare - Croitoru I, Croitoru M,Miu A - 1600 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Croitoru I, Croitoru M,Miu A - 1600 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Croitoru I, Croitoru M,Miu A - 2900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Croitoru I, Croitoru M,Miu A - 2900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Cruceru Carmen G. - 3808 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Cruceru Carmen G. - 3808 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Cruceru Maria - 1610 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Cruceru Maria - 1610 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Culeanu Maria - 1486 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Culeanu Maria - 1486 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Culeci Verginica - 1583 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Culeci Verginica - 1583 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Culeci Verginica - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Culeci Verginica - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Cumpanasoiu Dumitru - 3509 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Cumpanasoiu Dumitru - 3509 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Cumpanasoiu Dumitru - 7480 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Cumpanasoiu Dumitru - 7480 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Cumpanasu Elena - 13.648,5 mp - VOINEASA
  Of.Vanzare - Cumpanasu Elena - 13.648,5 mp - VOINEASA
 • Of.Vanzare - Cumpanasu Elena - 2133 mp - VOINEASA
  Of.Vanzare - Cumpanasu Elena - 2133 mp - VOINEASA
 • Of.Vanzare - Cupareanu Nicolae - 2500 mp - DICULESTI
  Of.Vanzare - Cupareanu Nicolae - 2500 mp - DICULESTI
 • Of.Vanzare - Cupareanu Nicolae - 2501 mp - DICULESTI
  Of.Vanzare - Cupareanu Nicolae - 2501 mp - DICULESTI
 • Of.Vanzare - Curmatureanu Gabriela F. - 5000 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Curmatureanu Gabriela F. - 5000 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Danes Ilie - 1950 mp - CAINENI
  Of.Vanzare - Danes Ilie - 1950 mp - CAINENI
 • Of.Vanzare - Dascalu Elena - 1554 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Dascalu Elena - 1554 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - David Maria Lavinia,Lita Mareia - 5000 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - David Maria Lavinia,Lita Mareia - 5000 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Deaconu Gheorghe - 3136 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Deaconu Gheorghe - 3136 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Deaconu Gheorghe - 588 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Deaconu Gheorghe - 588 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Deaconu Ion - 384 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Deaconu Ion - 384 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Dejescu Nicolae - 2872 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Dejescu Nicolae - 2872 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Delcea Dumitru - 3414 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Delcea Dumitru - 3414 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Diaconescu Gheorghe - 718 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Diaconescu Gheorghe - 718 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Diaconu Aurel - 1278 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Diaconu Aurel - 1278 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Diaconu Aurel - 432 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Diaconu Aurel - 432 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Diaconu Constanta - 1500 mp - RACOVITA
  Of.Vanzare - Diaconu Constanta - 1500 mp - RACOVITA
 • Of.Vanzare - Diaconu Dumitru - 10582 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Diaconu Dumitru - 10582 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Diaconu Elena - 10.000 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Diaconu Elena - 10.000 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Diaconu Elena - 12808 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Diaconu Elena - 12808 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Diaconu Elena - 18275 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Diaconu Elena - 18275 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Diaconu Ion - 2500 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Diaconu Ion - 2500 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Diaconu Nicolita - 3339 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Diaconu Nicolita - 3339 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Diaconu Victoria - 3770 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Diaconu Victoria - 3770 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Dica Gheorghe - 2700 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Dica Gheorghe - 2700 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Dicu Viorel,Dicu Maria - 10000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Dicu Viorel,Dicu Maria - 10000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Din Mariana - 1746 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Din Mariana - 1746 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Din Nadina Petronela - 890 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Din Nadina Petronela - 890 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Dina Ion - 12300 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Dina Ion - 12300 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Dina Ion - 1258 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Dina Ion - 1258 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Dina Ion - 1465 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Dina Ion - 1465 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Dina Ion - 2116 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Dina Ion - 2116 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Dina Ion - 4090 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Dina Ion - 4090 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Dina Ion - 518 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Dina Ion - 518 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Dina Nicolina - 2449 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Dina Nicolina - 2449 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Dinca Elena - 1278 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Dinca Elena - 1278 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Dinca Elena - 1822 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Dinca Elena - 1822 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Dinca Paula - 2524 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Dinca Paula - 2524 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Dincu V,Dincu Gh,Bodoi E. - 2992 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Dincu V,Dincu Gh,Bodoi E. - 2992 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Dinculescu Cristian - 2867 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Dinculescu Cristian - 2867 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Dini Radu - 378 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Dini Radu - 378 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Dinica Constantina - 15000 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Dinica Constantina - 15000 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Dinica Constantina - 2186 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Dinica Constantina - 2186 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Dinica Constantina - 2186 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Dinica Constantina - 2186 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Dinoiu Alexandra - 1932 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Dinoiu Alexandra - 1932 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Dinoiu Alexandra - 3136 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Dinoiu Alexandra - 3136 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Dinoiu Alexandra - 3263 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Dinoiu Alexandra - 3263 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Dinu A,Cirstea A,Popescu I - 1156 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Dinu A,Cirstea A,Popescu I - 1156 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Dinu A,Cirstea A,Popescu I - 127 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Dinu A,Cirstea A,Popescu I - 127 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Dinu A,Cirstea A,Popescu I - 1504 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Dinu A,Cirstea A,Popescu I - 1504 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Dinu Mihaela - 211 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Dinu Mihaela - 211 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Dinut Ion - 963 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Dinut Ion - 963 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Dirinea Elena - 3017 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Dirinea Elena - 3017 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Ditoiu Catalin Gabriel - 818 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Ditoiu Catalin Gabriel - 818 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Ditu Danut,Ditu Claudia - 244 mp -GHIOROIU
  Of.Vanzare - Ditu Danut,Ditu Claudia - 244 mp -GHIOROIU
 • Of.Vanzare - Dobra Elena - 1300 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Dobra Elena - 1300 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Dobra Elena - 2300 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Dobra Elena - 2300 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Dobra Vasile - 2448 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Dobra Vasile - 2448 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Dobre Lucia - 262 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Dobre Lucia - 262 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Dobrica Nicolae - 693 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Dobrica Nicolae - 693 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Dobriceanu N, Beucan E - 18000 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Dobriceanu N, Beucan E - 18000 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Dobrin I,Dobrin M,Voicu E - 344 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Dobrin I,Dobrin M,Voicu E - 344 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Dobrin I. Nicolae - 5074 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Dobrin I. Nicolae - 5074 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Dobrin Ion - 3190 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Dobrin Ion - 3190 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Dobrisan Gheorghe - 2371 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Dobrisan Gheorghe - 2371 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Dontu F,Militaru V,Zagarin I - 1500 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Dontu F,Militaru V,Zagarin I - 1500 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Dontu F,Militaru V,Zagarin I - 2500 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Dontu F,Militaru V,Zagarin I - 2500 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Doran Ion - 1577 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Doran Ion - 1577 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Dragan Dima Aurelian Corneliu - 622 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Dragan Dima Aurelian Corneliu - 622 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Draghia Maria, Draghia Ion - 2122 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Draghia Maria, Draghia Ion - 2122 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Draghici Ion - 1292 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Draghici Ion - 1292 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Draghici Maria - 221 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Draghici Maria - 221 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Draghici Maria - 4368 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Draghici Maria - 4368 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Draghici Maria - 500 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Draghici Maria - 500 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Draghici Nicolae - 1332 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Draghici Nicolae - 1332 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Draghici Nicolae - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Draghici Nicolae - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Draghici Nicolae - 666 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Draghici Nicolae - 666 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Dragne Ileana Daniela - 10300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Dragne Ileana Daniela - 10300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Dragoi Constantin - 1863 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Dragoi Constantin - 1863 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Dragoi Ion - 1356 mp - HOREZU 001
  Of.Vanzare - Dragoi Ion - 1356 mp - HOREZU 001
 • Of.Vanzare - Dragomir Constantin - 6779 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Dragomir Constantin - 6779 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Dragomir Ilinca - 7526 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Dragomir Ilinca - 7526 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Dragusinoiu Mioara - 7280 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Dragusinoiu Mioara - 7280 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Droasca V.Alexandru - 1144 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Droasca V.Alexandru - 1144 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Drumea Elisaveta - 2452 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Drumea Elisaveta - 2452 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Duiculete V, Duiculete E.- 4797 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Duiculete V, Duiculete E.- 4797 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Dulcea Vasile - 78 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Dulcea Vasile - 78 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Dumitra Elisaveta - 1111 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Dumitra Elisaveta - 1111 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Dumitrascu Ana Romina - 5003 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Dumitrascu Ana Romina - 5003 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Dumitrascu Neta - 1109 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Dumitrascu Neta - 1109 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Dumitrescu C-tin - 14026 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Dumitrescu C-tin - 14026 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Constantin - 6489 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Dumitrescu Constantin - 6489 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Constantin - 6502 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Dumitrescu Constantin - 6502 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Constantin - 8190 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Dumitrescu Constantin - 8190 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Emil - 215 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Dumitrescu Emil - 215 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Emil - 2511 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Dumitrescu Emil - 2511 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Razvan Catalin - 1201 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Dumitrescu Razvan Catalin - 1201 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Dumitrescu Viruta - 974 mp - VALEA MARE
  Of.Vanzare - Dumitrescu Viruta - 974 mp - VALEA MARE
 • Of.Vanzare - Dumitru Florea - 5170 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Dumitru Florea - 5170 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Dumitru Ioana - 300 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Dumitru Ioana - 300 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Dumitru Ioana - 330 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Dumitru Ioana - 330 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Dumitru Ioana - 755 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Dumitru Ioana - 755 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Durlicioiu Ilie - 890 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Durlicioiu Ilie - 890 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Duta Ioana - 4615 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Duta Ioana - 4615 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Eftimie Elisabeta - 2096 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Eftimie Elisabeta - 2096 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Enache Elena - 2200 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Enache Elena - 2200 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Enachescu D ,Stoenete N. - 3469 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Enachescu D ,Stoenete N. - 3469 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Ene Georgeta - 1400 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Ene Georgeta - 1400 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Ene Natalia - 361 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Ene Natalia - 361 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Fantana Mihaela - 1741 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Fantana Mihaela - 1741 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Fasui Gheorghe - 520 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Fasui Gheorghe - 520 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Fasui Gheorghe - 797 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Fasui Gheorghe - 797 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Faurar Praschiva - 1682 mp - VALEA MARE
  Of.Vanzare - Faurar Praschiva - 1682 mp - VALEA MARE
 • Of.Vanzare - Feteanu Aurel - 6971 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Feteanu Aurel - 6971 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Feteanu Filofteia - 6492 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Feteanu Filofteia - 6492 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Fieroiu Nicolae - 1716 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Fieroiu Nicolae - 1716 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Fieroiu Veronica - 1716 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Fieroiu Veronica - 1716 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Fieroiu Virgil - 1716 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Fieroiu Virgil - 1716 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Floarei Mircea - 2300 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Floarei Mircea - 2300 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Florea C,Florea Aurelia - 515 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Florea C,Florea Aurelia - 515 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Florea Gheorghe - 4998 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Florea Gheorghe - 4998 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Florea Victoria - 13000 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Florea Victoria - 13000 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Florea Victoria - 3284 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Florea Victoria - 3284 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Florescu Dumitru - 3400 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Florescu Dumitru - 3400 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Florescu Maria - 6212 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Florescu Maria - 6212 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Florescu Mariana - 4105 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Florescu Mariana - 4105 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 12300 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 12300 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 13500 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 13500 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 16300 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 16300 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 18500 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Florescu Viorel si Marcela - 18500 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Floricu Ana Maria - 1820 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Floricu Ana Maria - 1820 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Floricu Ana Maria - 4410 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Floricu Ana Maria - 4410 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Foltea M,Foltea V,Foltea V - 496 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Foltea M,Foltea V,Foltea V - 496 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Frunteanu Maria - 3559 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Frunteanu Maria - 3559 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Fugaroiu Dumitru - 2500 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Fugaroiu Dumitru - 2500 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Fugaru Nicolae - 9098 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Fugaru Nicolae - 9098 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Fulga I.Ion ,Fulga Maria - 5000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Fulga I.Ion ,Fulga Maria - 5000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Fulga N,Fulga Ion,Opritescu E - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Fulga N,Fulga Ion,Opritescu E - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Gaita Marin - 5000 mp - LALOSU
  Of.Vanzare - Gaita Marin - 5000 mp - LALOSU
 • Of.Vanzare - Gaitanaru Dumitru - 2658 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Gaitanaru Dumitru - 2658 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Galbenus Elena - 6904 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Galbenus Elena - 6904 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Ganta Floarea - 1014 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Ganta Floarea - 1014 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Ganta Floarea - 3309 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Ganta Floarea - 3309 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Ganta Floarea - 6175 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Ganta Floarea - 6175 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Garoafa Ionut,Garoafa Paraschiva - 104 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Garoafa Ionut,Garoafa Paraschiva - 104 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Geamanu Nicolae - 3000 mp - TOMSANI
  Of.Vanzare - Geamanu Nicolae - 3000 mp - TOMSANI
 • Of.Vanzare - Geana C, Geana Mirela - 890 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Geana C, Geana Mirela - 890 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Geangavela Elena - 5805 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Geangavela Elena - 5805 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Genunche Dumitru - 2069 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Genunche Dumitru - 2069 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Genunche Dumitru - 5695 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Genunche Dumitru - 5695 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Genunche,Poenaru,Marculescu,Rava - 48000 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Genunche,Poenaru,Marculescu,Rava - 48000 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Geodescu C,Geodescu Otilia - 4800 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Geodescu C,Geodescu Otilia - 4800 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Geodescu C,Geodescu Otilia - 7400 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Geodescu C,Geodescu Otilia - 7400 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Georgeoni L,Bobota Luminita - 99 mp - B.GOVORA
  Of.Vanzare - Georgeoni L,Bobota Luminita - 99 mp - B.GOVORA
 • Of.Vanzare - Georgescu Cristina Mihaela - 2000 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Georgescu Cristina Mihaela - 2000 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Georgescu Elena - 2072 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Georgescu Elena - 2072 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Georgescu Elena - 2807 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Georgescu Elena - 2807 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Georgescu Elena - 504 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Georgescu Elena - 504 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Georgescu I.Dorel - 13262 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Georgescu I.Dorel - 13262 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Georgescu M, Neagu Ana M. - 333 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Georgescu M, Neagu Ana M. - 333 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Georgescu Maria - 3435 mp - BERBESTI 001
  Of.Vanzare - Georgescu Maria - 3435 mp - BERBESTI 001
 • Of.Vanzare - Georgescu Maria - 3435 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Georgescu Maria - 3435 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 1800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 1800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Gheorghe Elena - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Gheorghe Ion - 2000 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Gheorghe Ion - 2000 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Gheorghe Silvia Simina - 14898 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Gheorghe Silvia Simina - 14898 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Gherghe Steliana - 5587 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Gherghe Steliana - 5587 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Ghincea Nicolae - 5725 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Ghincea Nicolae - 5725 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Ghita Ecaterina - 1227 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Ghita Ecaterina - 1227 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Ghita Emilia - 2530 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Ghita Emilia - 2530 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Gibu Gabriel Bogdan - 10246 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Gibu Gabriel Bogdan - 10246 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Gibu Gabriel Bogdan - 3252 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Gibu Gabriel Bogdan - 3252 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Giurea Sabina - 20870 mp - ROESTI
  Of.Vanzare - Giurea Sabina - 20870 mp - ROESTI
 • Of.Vanzare - Glaman Nicolae V. - 5324 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Glaman Nicolae V. - 5324 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Glodes Lucretia - 1000 mp - ZATRENI
  Of.Vanzare - Glodes Lucretia - 1000 mp - ZATRENI
 • Of.Vanzare - Glont Gh.Ion - 1500 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Glont Gh.Ion - 1500 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Goaga Emilian - 555 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Goaga Emilian - 555 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Gogoase Maria - 644 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Gogoase Maria - 644 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Gogu Mariana - 1487 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Gogu Mariana - 1487 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Gojnete Gabriela - 5632 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Gojnete Gabriela - 5632 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Golosoiu Florian - 4170 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Golosoiu Florian - 4170 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Golosoiu Florian - 5816 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Golosoiu Florian - 5816 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Goran D,Goran D,Goran M - 2510 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Goran D,Goran D,Goran M - 2510 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Goran Leontina - 1300 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Goran Leontina - 1300 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Gorocila A,Gorocila Gh - 1814 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Gorocila A,Gorocila Gh - 1814 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Gorocila I,Gorocila,Cruceru - 7844 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Gorocila I,Gorocila,Cruceru - 7844 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Goscarea Daniela Mihaela - 3932 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Goscarea Daniela Mihaela - 3932 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Goscarea Daniela Mihaela - 721 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Goscarea Daniela Mihaela - 721 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Greere Elisabeta - 2229 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Greere Elisabeta - 2229 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Grigore Marieta - 1155 mp - ZATRENI
  Of.Vanzare - Grigore Marieta - 1155 mp - ZATRENI
 • Of.Vanzare - Grigore Mioara - 3412 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Grigore Mioara - 3412 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Grigore Nicolae - 1200 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Grigore Nicolae - 1200 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Grigorescu Filofteia - 2500 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Grigorescu Filofteia - 2500 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Grigorescu Filofteia - 987 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Grigorescu Filofteia - 987 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Grigorescu Maria - 2225 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Grigorescu Maria - 2225 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Grigorescu Petre - 3735 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Grigorescu Petre - 3735 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Grigorita Gheorghe - 1600 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Grigorita Gheorghe - 1600 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Grosenoiu Stefan - 2400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Grosenoiu Stefan - 2400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Gutui Maria - 3807 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Gutui Maria - 3807 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Has Olga,Dobre Toma - 8377 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Has Olga,Dobre Toma - 8377 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Hatar Mihaela Gina - 2174 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Hatar Mihaela Gina - 2174 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Hodoroaga Ion - 2031 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Hodoroaga Ion - 2031 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Hodorog Maria - 2371 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Hodorog Maria - 2371 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Hodorog Maria - 646 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Hodorog Maria - 646 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Hodorog Maria - 7324 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Hodorog Maria - 7324 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Hodorog Maria - 796 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Hodorog Maria - 796 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Holtei Ionela Lavinia - 326 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Holtei Ionela Lavinia - 326 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Horvath R,Popa C,Rus Sonia - 9794 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Horvath R,Popa C,Rus Sonia - 9794 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Iacob Constantin - 3350 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Iacob Constantin - 3350 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 1700 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 1700 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 1800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 1800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Iacob Nicolae - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Iancu Elena - 68 mp - ROESTI
  Of.Vanzare - Iancu Elena - 68 mp - ROESTI
 • Of.Vanzare - Ilie Marin - 3119 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Ilie Marin - 3119 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Ilinca Gh, Ilinca M,Chioreanu E - 1167 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Ilinca Gh, Ilinca M,Chioreanu E - 1167 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Ilinescu Dumitru - 2730 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Ilinescu Dumitru - 2730 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Ilinescu Ion - 3817 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Ilinescu Ion - 3817 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Ioanovici Sergiu - 15249 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Ioanovici Sergiu - 15249 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Iojea Petre - 471 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Iojea Petre - 471 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Iojea Petre - 681 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Iojea Petre - 681 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Ion Zoiea, Minea Elena M. - 5017 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Ion Zoiea, Minea Elena M. - 5017 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Ionascu Gheorghita - 1261 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Ionascu Gheorghita - 1261 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Ionescu Consatntin - 6300 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Ionescu Consatntin - 6300 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 12908 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 12908 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 6774 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 6774 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 8767 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 8767 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 8990 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Constantin Dan - 8990 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Emil - 1211 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Emil - 1211 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Emil - 275 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Emil - 275 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Emil - 4254 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Emil - 4254 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Emil - 519 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Emil - 519 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Ionescu Gh.Emilia - 650 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Ionescu Gh.Emilia - 650 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Ionescu Traian - 1019 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Ionescu Traian - 1019 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Ionica Alexandru - 2203 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Ionica Alexandru - 2203 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Ionita Mariana,Cioc Iuliana - 2912 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Ionita Mariana,Cioc Iuliana - 2912 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Iordache Constantin - 2000 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Iordache Constantin - 2000 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Iordache Constantin - 2165 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Iordache Constantin - 2165 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Iordache Constantin - 535 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Iordache Constantin - 535 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Iordache Victor - 1053 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Iordache Victor - 1053 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Iordache Victor - 1590 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Iordache Victor - 1590 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Iordache Victor - 4100 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Iordache Victor - 4100 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Iovu Mihaela - 2361 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Iovu Mihaela - 2361 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Irimescu Dalila - 15656 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Irimescu Dalila - 15656 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Irimescu Traian - 10104 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Irimescu Traian - 10104 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Ivanescu Ileana Madalina - 4844 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Ivanescu Ileana Madalina - 4844 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Jianu Ioana - 1366 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Jianu Ioana - 1366 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Jianu Ioana - 5190 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Jianu Ioana - 5190 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Jianu Maricica - 2870 mp - LALOSU
  Of.Vanzare - Jianu Maricica - 2870 mp - LALOSU
 • Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 1297 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 1297 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 1681 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 1681 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 2037 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 2037 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 2055 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 2055 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 4455 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Jicol Stefan,Jicol Mihaela - 4455 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Jinaru Adrian - 5488 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Jinaru Adrian - 5488 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Kiss Viorel,Kiss Liliana - 2500 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Kiss Viorel,Kiss Liliana - 2500 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Kiss Viorel,Kiss Liliana - 6190 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Kiss Viorel,Kiss Liliana - 6190 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Laba Gh,Simion Antoaneta - 1988 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Laba Gh,Simion Antoaneta - 1988 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Lacraru Ion Bogdan - 1638 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Lacraru Ion Bogdan - 1638 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Lazar Elena - 3722 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Lazar Elena - 3722 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Lazar Veronica - 3956 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Lazar Veronica - 3956 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Leganaru Elena - 183 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Leganaru Elena - 183 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Lica Florina Tatiana - 154 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Lica Florina Tatiana - 154 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Lica Nicolae Bogdan - 154 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Lica Nicolae Bogdan - 154 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Linte Dumitru - 4150 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Linte Dumitru - 4150 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Lixandru Adina,Lixandru Ana - 1826 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Lixandru Adina,Lixandru Ana - 1826 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Lixandru Adina,Lixandru Ana - 459 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Lixandru Adina,Lixandru Ana - 459 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Lixandru Ana - 2250 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Lixandru Ana - 2250 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Lixandru Ana, Lixandru Adina - 998 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Lixandru Ana, Lixandru Adina - 998 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Lixandru Carmen Gabriela - 666 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Lixandru Carmen Gabriela - 666 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Lixandru Floarea - 1715 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Lixandru Floarea - 1715 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Locusteanu Sava Dan - 60555 mp - MITROFANI
  Of.Vanzare - Locusteanu Sava Dan - 60555 mp - MITROFANI
 • Of.Vanzare - Lumineanu Lucretia - 11600 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Lumineanu Lucretia - 11600 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Lungu Valerica - 567 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Lungu Valerica - 567 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Lupu Elena,Lupu Gh. - 427 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Lupu Elena,Lupu Gh. - 427 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Lupu Ruxanda - 13962 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Lupu Ruxanda - 13962 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Lupu Ruxanda - 5275 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Lupu Ruxanda - 5275 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Lupu Velina,Lupu Gh. - 6965 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Lupu Velina,Lupu Gh. - 6965 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Luta Gh,Luta Georgeta - 6565 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Luta Gh,Luta Georgeta - 6565 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Luta Teona Maria - 910 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Luta Teona Maria - 910 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Macavei Gheorghita - 1200 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Macavei Gheorghita - 1200 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Magura Nicolae - 435 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Magura Nicolae - 435 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Maican Florica - 2131 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Maican Florica - 2131 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Mamularu Petruta - 1124 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Mamularu Petruta - 1124 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Manasescu Emilia Camelia - 7536 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Manasescu Emilia Camelia - 7536 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Mangu Gheorghe - 2500 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Mangu Gheorghe - 2500 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Manolache Ion - 900 mp - SCUNDU
  Of.Vanzare - Manolache Ion - 900 mp - SCUNDU
 • Of.Vanzare - Manu Nicolae - 443 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Manu Nicolae - 443 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Manu Nicolae - 862 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Manu Nicolae - 862 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Maracine Mesterica Ion - 1500 mp - RACOVITA
  Of.Vanzare - Maracine Mesterica Ion - 1500 mp - RACOVITA
 • Of.Vanzare - Marcu Ana Maria Gratiela - 820 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Marcu Ana Maria Gratiela - 820 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Mardale Ion - 13.648,5 mp - VOINEASA
  Of.Vanzare - Mardale Ion - 13.648,5 mp - VOINEASA
 • Of.Vanzare - Mardale Ion - 2076 mp - VOINEASA
  Of.Vanzare - Mardale Ion - 2076 mp - VOINEASA
 • Of.Vanzare - Margean Marian - 2500 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Margean Marian - 2500 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Marginean Maria - 2020 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Marginean Maria - 2020 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Maria Gheorghe - 600 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Maria Gheorghe - 600 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Marica Dochia - 1928 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Marica Dochia - 1928 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Marica Maria - 3400 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Marica Maria - 3400 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Marin Constantin - 1740 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Marin Constantin - 1740 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Marin Florea - 1068 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Marin Florea - 1068 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Marin Veronica - 2969 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Marin Veronica - 2969 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Marin Veronica - 945 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Marin Veronica - 945 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Marinescu Constantin - 248 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Marinescu Constantin - 248 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Marinescu Constantin - 250 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Marinescu Constantin - 250 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Marinescu Ioana - 4730 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Marinescu Ioana - 4730 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Marinescu Maria - 3088 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Marinescu Maria - 3088 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Marinescu Mihai - 3317 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Marinescu Mihai - 3317 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Marinoiu Constantin - 960 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Marinoiu Constantin - 960 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Marinoiu Vasile - 3795 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Marinoiu Vasile - 3795 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Marinoiu Vasile - 4168 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Marinoiu Vasile - 4168 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Matache Liviu - 2836 mp - STROESTI
  Of.Vanzare - Matache Liviu - 2836 mp - STROESTI
 • Of.Vanzare - Matacuta Nadejdia - 4046 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Matacuta Nadejdia - 4046 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Matacuta Nadejdia - 5395 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Matacuta Nadejdia - 5395 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Mateescu,Pluteci,Popa,Camiloiu - 7214 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Mateescu,Pluteci,Popa,Camiloiu - 7214 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Matei C.Ion - 2820 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Matei C.Ion - 2820 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Matei Constanta - 338 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Matei Constanta - 338 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 10389 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 10389 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 2028 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 2028 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 2232 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 2232 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 2310 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 2310 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 4938 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Matei Dumitru,Juganaru M - 4938 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Matei Ion - 1737 mp - RACOVITA
  Of.Vanzare - Matei Ion - 1737 mp - RACOVITA
 • Of.Vanzare - Matei Maria - 2767 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Matei Maria - 2767 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Matusa V,Dobrescu C,Dobrescu - 1029 mp - P MAGLASI
  Of.Vanzare - Matusa V,Dobrescu C,Dobrescu - 1029 mp - P MAGLASI
 • Of.Vanzare - Mazilu Constantin - 3190 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Mazilu Constantin - 3190 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Mazilu Ecaterina - 499 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Mazilu Ecaterina - 499 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Mazilu Madi ,Mazilu Stelian - 646 mp - MITROFANI
  Of.Vanzare - Mazilu Madi ,Mazilu Stelian - 646 mp - MITROFANI
 • Of.Vanzare - Melcescu Floarea - 3990 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Melcescu Floarea - 3990 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir - 300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir - 300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir - 1800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir - 1800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir - 600 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir - 600 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir -1600 mp - BABENI2
  Of.Vanzare - Mercin C, Mercin M, Mercin I,Mir -1600 mp - BABENI2
 • Of.Vanzare - Micut Ion, Micut Gh - 3537 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Micut Ion, Micut Gh - 3537 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Mihai Florica - 11937 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Mihai Florica - 11937 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Mihai Ion - 1107 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Mihai Ion - 1107 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Mihai M.Geta - 1600 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Mihai M.Geta - 1600 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Mihaiescu Filoftea - 16432 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Mihaiescu Filoftea - 16432 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Mihalache Victoria - 90 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Mihalache Victoria - 90 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Mihalcea Elena - 2368 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Mihalcea Elena - 2368 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Mijea Constantin - 1526 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Mijea Constantin - 1526 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Militaru Elisaveta - 241 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Militaru Elisaveta - 241 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Minoiu Ioana - 4078 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Minoiu Ioana - 4078 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Minoiu Ioana - 5844 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Minoiu Ioana - 5844 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Minune I,Minune Stela - 1259 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Minune I,Minune Stela - 1259 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Minune I,Minune Stela - 842 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Minune I,Minune Stela - 842 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Mirea Dumitru - 4200 mp - VALEA MARE
  Of.Vanzare - Mirea Dumitru - 4200 mp - VALEA MARE
 • Of.Vanzare - Mirescu Oprita - 1423 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Mirescu Oprita - 1423 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Miricioiu Gheorghe - 1893 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Miricioiu Gheorghe - 1893 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Miricioiu Gheorghe - 5578 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Miricioiu Gheorghe - 5578 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Miritoiu Aurica - 3122 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Miritoiu Aurica - 3122 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Miritoiu Maria - 2066 mp - RM.VALCEA
  Of.Vanzare - Miritoiu Maria - 2066 mp - RM.VALCEA
 • Of.Vanzare - Miron Teodor - 11400 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Miron Teodor - 11400 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Mitrache Filoftea,Mitrache Emil - 3982 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Mitrache Filoftea,Mitrache Emil - 3982 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Mitrache L,Mitrache A - 5243 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Mitrache L,Mitrache A - 5243 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Mitrea Gheorghe - 356 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Mitrea Gheorghe - 356 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Mocanu Andrei - 11600 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Mocanu Andrei - 11600 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Mocanu Andrei - 1536 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Mocanu Andrei - 1536 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Mocanu V,Tabarca P. - 3100 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Mocanu V,Tabarca P. - 3100 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Mocanu Victoria - 2941 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Mocanu Victoria - 2941 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Mociofan Elisabeta - 5000 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Mociofan Elisabeta - 5000 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Mociofan R,Mociofan A,Mociofan E - 533 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Mociofan R,Mociofan A,Mociofan E - 533 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Moculescu Petrisor,Moculescu E. - 1954 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Moculescu Petrisor,Moculescu E. - 1954 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Moise Alexandru - 2189 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Moise Alexandru - 2189 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Moise D.Dumitru - 5863 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Moise D.Dumitru - 5863 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Moise Gheorghe - 1500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Moise Gheorghe - 1500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Moldoveanu E,Moldoveanu E - 99 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Moldoveanu E,Moldoveanu E - 99 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Morcov Elena - 318 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Morcov Elena - 318 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Morcov Elena - 3430 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Morcov Elena - 3430 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Movileanu Maria - 14898 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Movileanu Maria - 14898 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Mucenic Maria - 2871 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Mucenic Maria - 2871 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Ana - 5010 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Ana - 5010 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Ana - 5010 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Ana - 5010 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Dumitru - 4424 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Dumitru - 4424 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu El,Mierlita M,Munteanu T - 1431 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Munteanu El,Mierlita M,Munteanu T - 1431 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Munteanu Gheorghe - 2043 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Gheorghe - 2043 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Gheroghe - 182 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Gheroghe - 182 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Gheroghe - 27 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Gheroghe - 27 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Maria  - 6775 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Munteanu Maria - 6775 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Munteanu Stefan - 1357 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Munteanu Stefan - 1357 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Mustata C,Mustata E. - 193 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Mustata C,Mustata E. - 193 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Mutu Eleonora - 1283 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Mutu Eleonora - 1283 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Mutu Margareta - 5524 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Mutu Margareta - 5524 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Naglabeala Petre - 7315 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Naglabeala Petre - 7315 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Naiboiu Gheorghe - 1219 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Naiboiu Gheorghe - 1219 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Nastase Petre - 5000 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Nastase Petre - 5000 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Nastasie Florica - 1229 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Nastasie Florica - 1229 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Nastasoiu Mihai - 2530 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Nastasoiu Mihai - 2530 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Navacovschi Maria - 10000 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Navacovschi Maria - 10000 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Navacovschi Maria - 2400 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Navacovschi Maria - 2400 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Neacsu Iosif - 2860 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Neacsu Iosif - 2860 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Neacsu Radu Marius - 1829 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Neacsu Radu Marius - 1829 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Neagoe Maria - 1070 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Neagoe Maria - 1070 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Neagoe Maria - 3213 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Neagoe Maria - 3213 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Neamu Stan - 7250 mp - ROESTI
  Of.Vanzare - Neamu Stan - 7250 mp - ROESTI
 • Of.Vanzare - Neboga Maria - 8060 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Neboga Maria - 8060 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Neboga Maria - 9306 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Neboga Maria - 9306 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Necsoiu Georgeta - 520 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Necsoiu Georgeta - 520 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Nedelcu Ion - 613 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Nedelcu Ion - 613 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Nedescu Eugen - 476 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Nedescu Eugen - 476 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Nedica M,Naulea ,Naulea V - 2427 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Nedica M,Naulea ,Naulea V - 2427 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Neghina Maria - 579 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Neghina Maria - 579 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Negoescu Maria - 3420 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Negoescu Maria - 3420 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Negoescu Maria - 3420 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Negoescu Maria - 3420 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Negulescu Ileana - 1686 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Negulescu Ileana - 1686 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Negulescu Ileana - 2450 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Negulescu Ileana - 2450 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Negulescu Ileana - 2680 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Negulescu Ileana - 2680 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Nelus C.Mihai - 2880 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Nelus C.Mihai - 2880 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Nicolaescu Cristian A. - 1908 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Nicolaescu Cristian A. - 1908 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Nicolaescu Gh,Bacanoiu Florela - 665 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Nicolaescu Gh,Bacanoiu Florela - 665 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Niculescu Doina - 233 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Niculescu Doina - 233 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Niculescu Gheorghe - 259 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Niculescu Gheorghe - 259 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Niculescu Maria - 6900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Niculescu Maria - 6900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Niculescu Marius Florin - 1724 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Niculescu Marius Florin - 1724 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Niculescu Marius Florin - 3507 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Niculescu Marius Florin - 3507 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Niculescu Victor - 1900 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Niculescu Victor - 1900 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Niculicea Nicolae - 657 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Niculicea Nicolae - 657 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Niculicea Nicolae - 706 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Niculicea Nicolae - 706 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Nisipeanu Elena, Diaconescu M. - 4192 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Nisipeanu Elena, Diaconescu M. - 4192 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Nita Ioana - 3502 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Nita Ioana - 3502 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Nita Loredana Elena - 9600 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Nita Loredana Elena - 9600 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Nita Marieta,Licu Valentina - 3013 mp - ROESTI
  Of.Vanzare - Nita Marieta,Licu Valentina - 3013 mp - ROESTI
 • Of.Vanzare - Nita P.Maria - 367 mp - VALEA MARE
  Of.Vanzare - Nita P.Maria - 367 mp - VALEA MARE
 • Of.Vanzare - Nitu Laurentiu Nicolae - 3128 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Nitu Laurentiu Nicolae - 3128 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Nitu Vasile - 3214 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Nitu Vasile - 3214 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Nitulescu Alexandra - 573 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Nitulescu Alexandra - 573 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Norvath P,Popa C,Rus S. - 9794 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Norvath P,Popa C,Rus S. - 9794 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Oaie I.Ion - 229 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Oaie I.Ion - 229 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Obogeanu Florin - 1112,01 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Obogeanu Florin - 1112,01 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Ochea Emil,Ochea Ana MARIA - 3069 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Ochea Emil,Ochea Ana MARIA - 3069 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Ogrezeanu Ghica,Radu Dan - 33898 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Ogrezeanu Ghica,Radu Dan - 33898 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Oiste Dumitru - 2016 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Oiste Dumitru - 2016 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Olanescu Mihai - 5796 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Olanescu Mihai - 5796 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Olarescu Vasile - 1498 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Olarescu Vasile - 1498 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Olarescu Vasile - 6392 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Olarescu Vasile - 6392 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Olaru Maria - 1922 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Olaru Maria - 1922 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Olteanu Constanta - 2386 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Olteanu Constanta - 2386 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Omeag Ana - 2022 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Omeag Ana - 2022 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Onitoiu Dumitru - 1188 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Onitoiu Dumitru - 1188 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Oprea Dumitru - 2026 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Oprea Dumitru - 2026 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Oprea Filoftea - 1035 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Oprea Filoftea - 1035 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Oprea Filoftea - 3600 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Oprea Filoftea - 3600 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Oprea Filoftea - 5907 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Oprea Filoftea - 5907 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Oprescu D.Constantin - 522 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Oprescu D.Constantin - 522 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Oprescu Ion - 3500 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Oprescu Ion - 3500 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Oprescu Ion - 6488 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Oprescu Ion - 6488 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Orleanu Floarea - 2524 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Orleanu Floarea - 2524 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Orleanu Floarea - 581 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Orleanu Floarea - 581 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Osman Alexandru - 1641 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Osman Alexandru - 1641 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Osman Alexandru - 1856 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Osman Alexandru - 1856 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Osman Alexandru - 2499 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Osman Alexandru - 2499 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Osman Alexandru - 3491 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Osman Alexandru - 3491 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Osman Alexandru - 4863 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Osman Alexandru - 4863 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Ozmen Ramona - 1833 mp - CIINENI
  Of.Vanzare - Ozmen Ramona - 1833 mp - CIINENI
 • Of.Vanzare - Padina Maria - 1679 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Padina Maria - 1679 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Padina Maria - 300 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Padina Maria - 300 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Padina Maria - 684 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Padina Maria - 684 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Paduretu Antonescu Elena - 6700 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Paduretu Antonescu Elena - 6700 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Palosi Dumitru - 971 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Palosi Dumitru - 971 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Panaitescu Filofteia si Florian- 4549 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Panaitescu Filofteia si Florian- 4549 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Panoiu Gheorghita Stefania - 5154 mp - OLANU
  Of.Vanzare - Panoiu Gheorghita Stefania - 5154 mp - OLANU
 • Of.Vanzare - Panoiu Gheorghita,Popescu M - 4300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Panoiu Gheorghita,Popescu M - 4300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Papa Doina,Papa Elena - 158 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Papa Doina,Papa Elena - 158 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Paraschiv Floarea - 1793 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Paraschiv Floarea - 1793 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Paraschiv Floarea - 278 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Paraschiv Floarea - 278 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Partenie F , Badila M,Badila C - 984 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Partenie F , Badila M,Badila C - 984 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Parvu Dumitru - 2500 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Parvu Dumitru - 2500 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Parvu Dumitru - 7265 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Parvu Dumitru - 7265 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Parvulescu C-tin - 601 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Parvulescu C-tin - 601 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Parvulescu C-tin,Ciuma E. - 1780 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Parvulescu C-tin,Ciuma E. - 1780 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Parvulescu Ion - 955 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Parvulescu Ion - 955 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Parvulescu Maria - 5241 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Parvulescu Maria - 5241 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Pascovici Corneliu - 2077 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Pascovici Corneliu - 2077 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Patru Maria - 3574 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Patru Maria - 3574 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Patrulescu Elena - 12463 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Patrulescu Elena - 12463 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Patrulescu Elena - 14117 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Patrulescu Elena - 14117 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Patrulescu Elena - 3536 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Patrulescu Elena - 3536 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Patrulescu Elena,Claudia,Ion - 6549 mp - SINESTI
  Of.Vanzare - Patrulescu Elena,Claudia,Ion - 6549 mp - SINESTI
 • Of.Vanzare - Paun Barbu - 3609 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Paun Barbu - 3609 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Paun Ionut - 3521 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Paun Ionut - 3521 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Paun Maria - 3600 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Paun Maria - 3600 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Paunescu Gheorghe - 1181 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Paunescu Gheorghe - 1181 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Paunescu Irina - 1587 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Paunescu Irina - 1587 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Paunescu Irina - 2085 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Paunescu Irina - 2085 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Paunescu Irina - 557 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Paunescu Irina - 557 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Paunescu Maria - 8700 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Paunescu Maria - 8700 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Paunescu Simion - 3720 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Paunescu Simion - 3720 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Paunescu Vasile - 1116 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Paunescu Vasile - 1116 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Paunescu Vasile - 205 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Paunescu Vasile - 205 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Pausescu Ioana Consuela - 4783 mp - FIRTATESTI
  Of.Vanzare - Pausescu Ioana Consuela - 4783 mp - FIRTATESTI
 • Of.Vanzare - Paval Dorin,Paval Madalina - 4944 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Paval Dorin,Paval Madalina - 4944 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Paval Dorin,Paval Madalina - 6718 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Paval Dorin,Paval Madalina - 6718 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Pavel Mihai Daniel - 5621 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Pavel Mihai Daniel - 5621 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Pelesca Maria - 536 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Pelesca Maria - 536 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Petrache Elena - 1523 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Petrache Elena - 1523 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Petrescu Paul Ion - 800 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Petrescu Paul Ion - 800 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Petricioiu Anisoara - 6437 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Petricioiu Anisoara - 6437 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Pietraru Ionut Alexandru - 646 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Pietraru Ionut Alexandru - 646 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Pietrosel Maria - 360 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Pietrosel Maria - 360 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Pirjol Nicolita - 268 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Pirjol Nicolita - 268 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Pirnea Ion - 2169 mp - VLADESTI
  Of.Vanzare - Pirnea Ion - 2169 mp - VLADESTI
 • Of.Vanzare - Pirnea Victor,Pirnea Daniela - 2600 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Pirnea Victor,Pirnea Daniela - 2600 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Pirvu Cristina Cora - 7152 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Pirvu Cristina Cora - 7152 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Pirvu Dumitru - 3286 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Pirvu Dumitru - 3286 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Pirvu Nicolae,Pirvu Maria - 2325 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Pirvu Nicolae,Pirvu Maria - 2325 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Pirvu Nicolae,Pirvu Maria - 5917 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Pirvu Nicolae,Pirvu Maria - 5917 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Pirvu Petre ,Pirvu Marcel - 402 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Pirvu Petre ,Pirvu Marcel - 402 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Pirvu Petre ,Pirvu Matcel - 859 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Pirvu Petre ,Pirvu Matcel - 859 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Pitigoi Adriana - 3309 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Pitigoi Adriana - 3309 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Pitigoi Adriana - 3358 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Pitigoi Adriana - 3358 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Pletea Viorica - 5918 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Pletea Viorica - 5918 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Ploscaru Victor George - 3591 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Ploscaru Victor George - 3591 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Popa Ana - 637 mp - LALOSU
  Of.Vanzare - Popa Ana - 637 mp - LALOSU
 • Of.Vanzare - Popa Carmen Mihaela - 2512 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Popa Carmen Mihaela - 2512 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Popa Carmen Mihaela - 5476 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Popa Carmen Mihaela - 5476 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Popa Constantin - 18074 mp - FARTATESTI
  Of.Vanzare - Popa Constantin - 18074 mp - FARTATESTI
 • Of.Vanzare - Popa Elena - 1250 mp - B.GOVORA
  Of.Vanzare - Popa Elena - 1250 mp - B.GOVORA
 • Of.Vanzare - Popa I.Dumitru - 1000 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popa I.Dumitru - 1000 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popa I.Dumitru - 1200 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popa I.Dumitru - 1200 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popa I.Dumitru - 300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popa I.Dumitru - 300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popa Ilie - 300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popa Ilie - 300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popa Ilie - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popa Ilie - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popa Maria - 3493 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popa Maria - 3493 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popa Maria Lenuta - 9202 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Popa Maria Lenuta - 9202 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Popa Mariana - 10161 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Popa Mariana - 10161 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Popa Marioara - 1287 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Popa Marioara - 1287 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Popa Marioara - 1287 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Popa Marioara - 1287 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Popa Marioara - 1807 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Popa Marioara - 1807 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Popa Marioara - 898 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Popa Marioara - 898 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 1371 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 1371 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 1476 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 1476 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 2982 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 2982 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 320 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 320 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 478 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 478 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 576 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 576 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 642 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 642 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Nicolae - 885 mp - AMARASTI
  Of.Vanzare - Popa Nicolae - 885 mp - AMARASTI
 • Of.Vanzare - Popa Remus Marian - 2030 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Popa Remus Marian - 2030 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Popa Remus Marian - 442 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Popa Remus Marian - 442 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Popa Rodica - 1994 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Popa Rodica - 1994 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Popa Sabin,Popa Alina - 2389 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Popa Sabin,Popa Alina - 2389 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Popa Sabin,Popa Alina - 2821 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Popa Sabin,Popa Alina - 2821 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Popa Sabin,Popa Alina - 2882 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Popa Sabin,Popa Alina - 2882 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Popa Teodor, Popa Irina - 1745 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Popa Teodor, Popa Irina - 1745 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Popescu Anica - 414 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Popescu Anica - 414 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Popescu Antonius - 1520 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Popescu Antonius - 1520 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Popescu E,Delcea M,David,Cocea - 5000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popescu E,Delcea M,David,Cocea - 5000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popescu E,Popescu O,Popescu M - 29765 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Popescu E,Popescu O,Popescu M - 29765 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Popescu Ecaterina - 14898 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Popescu Ecaterina - 14898 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Popescu Elena,Popescu G. - 11255 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popescu Elena,Popescu G. - 11255 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Elena,Popescu G. - 4793 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popescu Elena,Popescu G. - 4793 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Georgeta - 9024 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popescu Georgeta - 9024 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Gheorghe - 2075 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Popescu Gheorghe - 2075 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Popescu Gheorghe - 2698 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Popescu Gheorghe - 2698 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Popescu Gheorghita - 69 mp - RACOVITA
  Of.Vanzare - Popescu Gheorghita - 69 mp - RACOVITA
 • Of.Vanzare - Popescu Grigore - 4886 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popescu Grigore - 4886 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Grigore - 7562 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popescu Grigore - 7562 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popescu I,Popescu A,Popescu S - 1937 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Popescu I,Popescu A,Popescu S - 1937 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Popescu I,Popescu A,Popescu S - 4129 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Popescu I,Popescu A,Popescu S - 4129 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Popescu I,Popescu A,Popescu S - 524 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Popescu I,Popescu A,Popescu S - 524 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Popescu Ion - 1270 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Popescu Ion - 1270 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Ion - 2494 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Popescu Ion - 2494 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria - 1300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popescu Maria - 1300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria - 2348 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Popescu Maria - 2348 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria - 2386 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Popescu Maria - 2386 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria - 600 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Popescu Maria - 600 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria - 800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popescu Maria - 800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria,Popescu Marius - 2331 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popescu Maria,Popescu Marius - 2331 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popescu Maria,Popescu Marius - 2501 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Popescu Maria,Popescu Marius - 2501 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Popescu Marian,Popescu C. - 9042 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Popescu Marian,Popescu C. - 9042 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Marieta - 338 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Popescu Marieta - 338 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Popescu Marieta - 7968 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Popescu Marieta - 7968 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Popescu Mihai - 45717 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Popescu Mihai - 45717 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Popescu N.,Popescu M - 765 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Popescu N.,Popescu M - 765 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Nicolae - 1987 mp - ZATRENI
  Of.Vanzare - Popescu Nicolae - 1987 mp - ZATRENI
 • Of.Vanzare - Popescu Nicolae - 500 mp - LALOSU
  Of.Vanzare - Popescu Nicolae - 500 mp - LALOSU
 • Of.Vanzare - Popescu Oana Teodora - 253 mp - TOMSANI
  Of.Vanzare - Popescu Oana Teodora - 253 mp - TOMSANI
 • Of.Vanzare - Popescu R,Popescu D,Popescu v - 1092 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Popescu R,Popescu D,Popescu v - 1092 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Popescu R,Popescu D,Popescu v - 2546 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Popescu R,Popescu D,Popescu v - 2546 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Popescu Raluca R. - 1908 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Popescu Raluca R. - 1908 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Robert C-tin - 2080 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Popescu Robert C-tin - 2080 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Popescu Robert C-tin - 2400 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Popescu Robert C-tin - 2400 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Popescu Tudor Viorel - 1100 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Popescu Tudor Viorel - 1100 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Popescu Virgil - 3810 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Popescu Virgil - 3810 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Virgil - 3810 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Popescu Virgil - 3810 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Popescu Virgiliu - 5000 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Popescu Virgiliu - 5000 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Prala Alexandru - 1592 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Prala Alexandru - 1592 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Prala I.Gheorghe - 7060 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Prala I.Gheorghe - 7060 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Preda C.Elena - 1848 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Preda C.Elena - 1848 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Preda Elena - 539 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Preda Elena - 539 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Preda GH,Preda Valeria - 7806 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Preda GH,Preda Valeria - 7806 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Preda Liviu Marian - 906 mp - VLADESTI
  Of.Vanzare - Preda Liviu Marian - 906 mp - VLADESTI
 • Of.Vanzare - Preda Marin - 5806 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Preda Marin - 5806 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Predescu Ion - 1172 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Predescu Ion - 1172 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Predescu Ion - 2200 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Predescu Ion - 2200 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Predescu Ion - 3786 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Predescu Ion - 3786 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Predescu Narcizia - 23967 mp - COPACENI
  Of.Vanzare - Predescu Narcizia - 23967 mp - COPACENI
 • Of.Vanzare - Predescu Petre,Predescu Elena - 5000 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Predescu Petre,Predescu Elena - 5000 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Predescu Victor - 1236 mp - FARTATESTI
  Of.Vanzare - Predescu Victor - 1236 mp - FARTATESTI
 • Of.Vanzare - Predoi Ilie, Predoi Aurica - 2827 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Predoi Ilie, Predoi Aurica - 2827 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Predoi Ilie,Predoi Aurica - 536 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Predoi Ilie,Predoi Aurica - 536 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Predoi Ilie,Predoi Aurica - 561 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Predoi Ilie,Predoi Aurica - 561 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Predoi Ilie,Predoi Aurica - 630 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Predoi Ilie,Predoi Aurica - 630 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Primaria Pausesti-Maglasi - 2100 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Primaria Pausesti-Maglasi - 2100 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Primaria Pausesti-Maglasi - 2100 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Primaria Pausesti-Maglasi - 2100 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Primaria com.Berislavesti - 473 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Primaria com.Berislavesti - 473 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Primaria com.Berislavesti - 60 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Primaria com.Berislavesti - 60 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Prooroc Olimpiu, Prooroc O. - 23600 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Prooroc Olimpiu, Prooroc O. - 23600 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Proroc Nicolae - 1866 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Proroc Nicolae - 1866 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Proroc Nicolae - 4603 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Proroc Nicolae - 4603 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Proteasa Ana,Velicu Maria - 2695 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Proteasa Ana,Velicu Maria - 2695 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Pufu Florinel - 548 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Pufu Florinel - 548 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Punga Gheorghita - 3312 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Punga Gheorghita - 3312 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Purcaru Maria - 31760 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Purcaru Maria - 31760 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Putineanu Ioana,Popescu C. - 1116 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Putineanu Ioana,Popescu C. - 1116 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Raban Gheorghe - 793 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Raban Gheorghe - 793 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Raban Pavel - 1115 mp - SLATIOARA
  Of.Vanzare - Raban Pavel - 1115 mp - SLATIOARA
 • Of.Vanzare - Rabocica Ion - 1829 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Rabocica Ion - 1829 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Radu Ilie,Radu Daniela - 3873 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Radu Ilie,Radu Daniela - 3873 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Radu Pavel - 400 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Radu Pavel - 400 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Raducan Daniela,Gioarsa Dan - 4700 mp - COPACENI
  Of.Vanzare - Raducan Daniela,Gioarsa Dan - 4700 mp - COPACENI
 • Of.Vanzare - Raducan Ion - 1303 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Raducan Ion - 1303 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Raducan Valeria - 13656 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Raducan Valeria - 13656 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Raducan Valeria - 4638 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Raducan Valeria - 4638 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Raducanu Octavian - 359 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Raducanu Octavian - 359 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Radulescu Emil - 1103 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Radulescu Emil - 1103 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Radulescu Emil - 2128 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Radulescu Emil - 2128 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Radulescu Mihai - 1150 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Radulescu Mihai - 1150 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Radului Mihaela - 275 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Radului Mihaela - 275 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Raghina A na Lidia - 18790 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Raghina A na Lidia - 18790 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Raghina A na Lidia - 57735 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Raghina A na Lidia - 57735 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Ragusitu Marian - 2200 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Ragusitu Marian - 2200 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Raica Georgeta - 2016 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Raica Georgeta - 2016 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Raica Georgeta - 600 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Raica Georgeta - 600 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Raica Georgeta - 654 mp - SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Raica Georgeta - 654 mp - SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Raicu Dorel - 4952 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Raicu Dorel - 4952 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Rambela Victor - 2400 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Rambela Victor - 2400 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Razescu Gheorghe - 1516 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Razescu Gheorghe - 1516 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Ripeanu Maria - 293 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Ripeanu Maria - 293 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Ristoiu Maria - 3680 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Ristoiu Maria - 3680 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Rogoz Mihaela Elena - 1953 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Rogoz Mihaela Elena - 1953 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Rogoz Mihaela Elena - 6237 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Rogoz Mihaela Elena - 6237 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Rogoz Mihaela Elena - 9545 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Rogoz Mihaela Elena - 9545 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Roiban Ion - 580 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Roiban Ion - 580 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Roibu C, Roibu Gh - 4930 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Roibu C, Roibu Gh - 4930 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Roibu Gh,Roibu C-tin - 4998 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Roibu Gh,Roibu C-tin - 4998 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Roman Filip - 600 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Roman Filip - 600 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Roman Silviu - 1440 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Roman Silviu - 1440 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Roman Silviu - 917 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Roman Silviu - 917 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Romanescu Elena - 287 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Romanescu Elena - 287 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Rosca Aurelian - 3891 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Rosca Aurelian - 3891 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Roseanu D,Corciova A - 3870 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Roseanu D,Corciova A - 3870 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Roseanu D,Corciova A - 5205 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Roseanu D,Corciova A - 5205 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Rosoga Ion,Rosoga Dumitra - 1739 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Rosoga Ion,Rosoga Dumitra - 1739 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Rotaru Viorica - 298 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Rotaru Viorica - 298 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Rotaru Viorica - 499 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Rotaru Viorica - 499 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Rotaru Viorica - 667 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Rotaru Viorica - 667 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Rudareanu Roxana Elena - 400 mp - SCUNDU
  Of.Vanzare - Rudareanu Roxana Elena - 400 mp - SCUNDU
 • Of.Vanzare - SC DACHIM SRL - 7100 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - SC DACHIM SRL - 7100 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - SC DAMILA SRL - 17063 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - SC DAMILA SRL - 17063 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - SC ELCOPREST CONSTRUCT SRL - 5024 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - SC ELCOPREST CONSTRUCT SRL - 5024 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - SC GIMAR COM SRL - 2258 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - SC GIMAR COM SRL - 2258 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - SC PROMEO MEDIA SRL - 1924 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - SC PROMEO MEDIA SRL - 1924 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - SC PROMEO MEDIA SRL - 2767 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - SC PROMEO MEDIA SRL - 2767 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Sandru Achim Gabriel - 35882 mp - CAINENI
  Of.Vanzare - Sandru Achim Gabriel - 35882 mp - CAINENI
 • Of.Vanzare - Sandu Elena - 917 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Sandu Elena - 917 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 1750 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 1750 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 2342 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 2342 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 2792 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 2792 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 599 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Sandu Elisabeta - 599 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Sandu Georginel - 20082 mp - PERISANI
  Of.Vanzare - Sandu Georginel - 20082 mp - PERISANI
 • Of.Vanzare - Sandu Marian - 5800 mp - SCUNDU
  Of.Vanzare - Sandu Marian - 5800 mp - SCUNDU
 • Of.Vanzare - Sandulescu Eleonora - 10780 mp - ROSIILE
  Of.Vanzare - Sandulescu Eleonora - 10780 mp - ROSIILE
 • Of.Vanzare - Sandulescu Gabriela - 2000 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Sandulescu Gabriela - 2000 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Saraolu Costin - 7387 mp - ORLESTI
  Of.Vanzare - Saraolu Costin - 7387 mp - ORLESTI
 • Of.Vanzare - Sararu Gh, Nicolae Elena - 2443 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Sararu Gh, Nicolae Elena - 2443 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Sardaroiu Ion - 4833 mp - MALDARESTI
  Of.Vanzare - Sardaroiu Ion - 4833 mp - MALDARESTI
 • Of.Vanzare - Schimbischi Dorina - 2485 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Schimbischi Dorina - 2485 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Scurtu Ana - 1780 mp - GHIOROIU
  Of.Vanzare - Scurtu Ana - 1780 mp - GHIOROIU
 • Of.Vanzare - Scurtu Ana - 640 mp - GHIOROIU
  Of.Vanzare - Scurtu Ana - 640 mp - GHIOROIU
 • Of.Vanzare - Scurtu Ana - 691 mp - GHIOROIU
  Of.Vanzare - Scurtu Ana - 691 mp - GHIOROIU
 • Of.Vanzare - Scurtu Ana - 805 mp - GHIOROIU
  Of.Vanzare - Scurtu Ana - 805 mp - GHIOROIU
 • Of.Vanzare - Selesteanu Maria Elena - 916 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Selesteanu Maria Elena - 916 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Selim Rabie - 1600 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Selim Rabie - 1600 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Selim Rabie - 1900 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Selim Rabie - 1900 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Serafim Elena Adelina - 4505 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Serafim Elena Adelina - 4505 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Serban Ana Mihaela - 987 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Serban Ana Mihaela - 987 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Serban Carmen , Despina Emilia - 1200 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Serban Carmen , Despina Emilia - 1200 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Serban Carmen , Despina Emilia - 1300 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Serban Carmen , Despina Emilia - 1300 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Serban Elena - 3774 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Serban Elena - 3774 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Serban Felicia - 2097 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Serban Felicia - 2097 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Serban Gheorghe - 937 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Serban Gheorghe - 937 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Serban Horea GH si Felicia - 55 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Serban Horea GH si Felicia - 55 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Serban N.Marin - 344 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Serban N.Marin - 344 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Serban Nicolae - 1724 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Serban Nicolae - 1724 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Serban Valerian - 514 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Serban Valerian - 514 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Sfranciog Nicolae - 1400 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Sfranciog Nicolae - 1400 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Sfranciog Nicolae - 1900 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Sfranciog Nicolae - 1900 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Simion Antoaneta Claudia - 1715 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Simion Antoaneta Claudia - 1715 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Simion Antoaneta Claudia - 1988 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Simion Antoaneta Claudia - 1988 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Simion Maria - 1771 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Simion Maria - 1771 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Simion Maria - 2984 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Simion Maria - 2984 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Simionescu Marian,Simionescu - 1800 mp - STEFANESTI
  Of.Vanzare - Simionescu Marian,Simionescu - 1800 mp - STEFANESTI
 • Of.Vanzare - Sisca Constantin - 867 mp - GUSOENI
  Of.Vanzare - Sisca Constantin - 867 mp - GUSOENI
 • Of.Vanzare - Sisu Dumitru - 949 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Sisu Dumitru - 949 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Sitoiu Constantin - 4004 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Sitoiu Constantin - 4004 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Sitoiu Constantin - 4927 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Sitoiu Constantin - 4927 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Slabu Ion - 248 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Slabu Ion - 248 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Smarandescu Elisabeta si Nicolae - 1200 mp- GOLESTI
  Of.Vanzare - Smarandescu Elisabeta si Nicolae - 1200 mp- GOLESTI
 • Of.Vanzare - Smeu Gheorghe - 1814 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Smeu Gheorghe - 1814 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Soana Maria - 1420 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Soana Maria - 1420 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Soana Maria - 2370 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Soana Maria - 2370 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Soarece Ghe,Soarece Ana - 1503 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Soarece Ghe,Soarece Ana - 1503 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Soava Aurica - 1550 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Soava Aurica - 1550 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Soava Aurica - 892 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Soava Aurica - 892 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5852 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5852 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 577 mp- POPESTI
  Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 577 mp- POPESTI
 • Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5846 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5846 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5852 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5852 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5852 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 5852 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 6554 mp - POPESTI
  Of.Vanzare - Sofilca Elisaveta - 6554 mp - POPESTI
 • Of.Vanzare - Solomon M,Solomon Filoftea - 2064 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Solomon M,Solomon Filoftea - 2064 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Solomon M,Solomon Filoftea - 21624 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Solomon M,Solomon Filoftea - 21624 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Solomon M,Solomon Filoftea - 5007 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Solomon M,Solomon Filoftea - 5007 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Solomon S,Pavelescu M. - 740 mp - Tetoiu
  Of.Vanzare - Solomon S,Pavelescu M. - 740 mp - Tetoiu
 • Of.Vanzare - Sopirla Ioana Anisoara - 1622 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Sopirla Ioana Anisoara - 1622 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Sorescu George Dragos - 1820 mp - DICULESTI
  Of.Vanzare - Sorescu George Dragos - 1820 mp - DICULESTI
 • Of.Vanzare - Sorica Gheorghita - 2000 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Sorica Gheorghita - 2000 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Spataru Liviu,Spataru Maria - 1724 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Spataru Liviu,Spataru Maria - 1724 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 197 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 197 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 2189 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 2189 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 3547 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 3547 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 483 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Speriatu Nicolae - 483 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Stanca Mirela - 2517 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Stanca Mirela - 2517 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Stanciulescu Elena - 2279 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Stanciulescu Elena - 2279 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Stancu I.Dumitru - 757 mp - VALEA MARE
  Of.Vanzare - Stancu I.Dumitru - 757 mp - VALEA MARE
 • Of.Vanzare - Stancu Maria - 2500 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Stancu Maria - 2500 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Stanescu Constanta - 18803 mp - COPACENI
  Of.Vanzare - Stanescu Constanta - 18803 mp - COPACENI
 • Of.Vanzare - Stanescu Victor - 20000 mp - VOICESTI
  Of.Vanzare - Stanescu Victor - 20000 mp - VOICESTI
 • Of.Vanzare - Stanga Cristiana - 4226 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Stanga Cristiana - 4226 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Stanica Angela - 4111 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Stanica Angela - 4111 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Stanica Angela - 8200 mp - GRADISTEA
  Of.Vanzare - Stanica Angela - 8200 mp - GRADISTEA
 • Of.Vanzare - Stanica C,Stanica A,Stanica V - 5000 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Stanica C,Stanica A,Stanica V - 5000 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Stanovici Victor - 1411 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Stanovici Victor - 1411 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Stanovici Victor - 515 mp - OCNELE MARI
  Of.Vanzare - Stanovici Victor - 515 mp - OCNELE MARI
 • Of.Vanzare - Statie Paula Adriana - 388 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Statie Paula Adriana - 388 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Stefan Dumitru - 1480 mp- SALATRUCEL
  Of.Vanzare - Stefan Dumitru - 1480 mp- SALATRUCEL
 • Of.Vanzare - Stefanescu D, Croitoru M - 8987 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Stefanescu D, Croitoru M - 8987 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Stefanescu Grigore - 12845 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Stefanescu Grigore - 12845 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Stefanescu Grigore - 18362 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Stefanescu Grigore - 18362 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Stefanescu Marioara - 2542 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Stefanescu Marioara - 2542 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Stefanescu Monica Magdalena - 3363 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Stefanescu Monica Magdalena - 3363 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Stefanescu Tatiana - 1500 mp - RACOVITA
  Of.Vanzare - Stefanescu Tatiana - 1500 mp - RACOVITA
 • Of.Vanzare - Stirbu Elena - 6659 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Stirbu Elena - 6659 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Stirbu Ion - 1800 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Stirbu Ion - 1800 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Stirbu Ion - 1900 mp - BABENI 2
  Of.Vanzare - Stirbu Ion - 1900 mp - BABENI 2
 • Of.Vanzare - Stirbu Ion - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Stirbu Ion - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Stirbu Ion - 900 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Stirbu Ion - 900 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Stoian Ana - 397 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Stoian Ana - 397 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Stoian Ana - 8787 mp - LIVEZI
  Of.Vanzare - Stoian Ana - 8787 mp - LIVEZI
 • Of.Vanzare - Stoian C,Avram M, Stoian M - 25000 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Stoian C,Avram M, Stoian M - 25000 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Stoian Dragos George - 215 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Stoian Dragos George - 215 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Stoian Victoria - 215 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Stoian Victoria - 215 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 106 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 106 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 2100 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 2100 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 438 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 438 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 5139 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Stoica Dumitru - 5139 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Stoica Gheorghe - 858 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Stoica Gheorghe - 858 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Stoican Constantin - 220 mp - BARBATESTI
  Of.Vanzare - Stoican Constantin - 220 mp - BARBATESTI
 • Of.Vanzare - Stoican Maria - 9387 mp - COSTESTI
  Of.Vanzare - Stoican Maria - 9387 mp - COSTESTI
 • Of.Vanzare - Stoinea Anton - 10173 mp - BREZOI
  Of.Vanzare - Stoinea Anton - 10173 mp - BREZOI
 • Of.Vanzare - Stranschi A,Dimitriu J. - 3848 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Stranschi A,Dimitriu J. - 3848 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Stranschi,Dimitriu,Vladu - 10477 mp - SUTESTI
  Of.Vanzare - Stranschi,Dimitriu,Vladu - 10477 mp - SUTESTI
 • Of.Vanzare - Strejan Ion - 47 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Strejan Ion - 47 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Stroe Maria - 5629 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Stroe Maria - 5629 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Suciu Mihaela - 1261 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Suciu Mihaela - 1261 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Tacalie Maria - 1010 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tacalie Maria - 1010 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tanase I.Marin - 1000 mp - MILCOIU
  Of.Vanzare - Tanase I.Marin - 1000 mp - MILCOIU
 • Of.Vanzare - Tanasie V,Tanasie Dumitru - 1506 mp - BUNESTI
  Of.Vanzare - Tanasie V,Tanasie Dumitru - 1506 mp - BUNESTI
 • Of.Vanzare - Tanasoiu A,Rosescu L,Rosescu - 3771 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Tanasoiu A,Rosescu L,Rosescu - 3771 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Tanasoiu Ilie - 1776 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Tanasoiu Ilie - 1776 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Tapirlan Niculita - 800 mp - SCUNDU
  Of.Vanzare - Tapirlan Niculita - 800 mp - SCUNDU
 • Of.Vanzare - Tapu Marian, Tapu Ion, Tapu M - 4300 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tapu Marian, Tapu Ion, Tapu M - 4300 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tataru Constantin - 1230 mp - PRUNDENI
  Of.Vanzare - Tataru Constantin - 1230 mp - PRUNDENI
 • Of.Vanzare - Tatui Elena - 3032 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Tatui Elena - 3032 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Tatulescu Doina - 35003 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Tatulescu Doina - 35003 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Tecioiu Gheorghe - 3400 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Tecioiu Gheorghe - 3400 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Telespan G,Telespan V,Constantin - 796 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Telespan G,Telespan V,Constantin - 796 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Teodorescu Nicolae Viorel - 2613 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Teodorescu Nicolae Viorel - 2613 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Teodorescu Nicolae Viorel - 3414 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Teodorescu Nicolae Viorel - 3414 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Teodorescu Nicolae Viorel - 3696 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Teodorescu Nicolae Viorel - 3696 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Ticiu Elena - 1831 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Ticiu Elena - 1831 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Tilciu Maria - 339 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Tilciu Maria - 339 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Tilmaciu Costin si Ioana - 4958 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tilmaciu Costin si Ioana - 4958 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tilmaciu Ion - 4770 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tilmaciu Ion - 4770 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tilmaciu Ion, Tilmaciu Ioana - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tilmaciu Ion, Tilmaciu Ioana - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tirsi Dumitru - 2018 mp - STOENESTI
  Of.Vanzare - Tirsi Dumitru - 2018 mp - STOENESTI
 • Of.Vanzare - Tita Constantin - 900 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Tita Constantin - 900 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Titiriga Nicolae - 3606 mp - B.GOVORA
  Of.Vanzare - Titiriga Nicolae - 3606 mp - B.GOVORA
 • Of.Vanzare - Toader Dumitru - 1063 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Toader Dumitru - 1063 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Toader Dumitru - 500 mp - LUNGESTI
  Of.Vanzare - Toader Dumitru - 500 mp - LUNGESTI
 • Of.Vanzare - Toader Floarea - 1368 mp - GOLESTI
  Of.Vanzare - Toader Floarea - 1368 mp - GOLESTI
 • Of.Vanzare - Toader Mihaela Carmen - 499 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Toader Mihaela Carmen - 499 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Tofan Verginica - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tofan Verginica - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tolbasu Maria - 1000 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Tolbasu Maria - 1000 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Tolbasu Maria - 3400 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Tolbasu Maria - 3400 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Toma Adela Aureliana - 1090 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Toma Adela Aureliana - 1090 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Tomescu Elena - 4996 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tomescu Elena - 4996 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tomoiu Ioana - 3722 mp - VAIDEENI
  Of.Vanzare - Tomoiu Ioana - 3722 mp - VAIDEENI
 • Of.Vanzare - Tomoiu Solomon - 4047 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Tomoiu Solomon - 4047 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Totu Irina,Chiriac A. - 2500 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Totu Irina,Chiriac A. - 2500 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Traistaru Elena - 926 mp - GLAVILE
  Of.Vanzare - Traistaru Elena - 926 mp - GLAVILE
 • Of.Vanzare - Traistaru Gh,Traistaru A. - 3530 mp - STROESTI
  Of.Vanzare - Traistaru Gh,Traistaru A. - 3530 mp - STROESTI
 • Of.Vanzare - Traistaru Gheorghe - 2300 mp - STROESTI
  Of.Vanzare - Traistaru Gheorghe - 2300 mp - STROESTI
 • Of.Vanzare - Trana Dan Mircea - 4000 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Trana Dan Mircea - 4000 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Trasca Dumitru - 1000 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Trasca Dumitru - 1000 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Trifan Marinela - 2589 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Trifan Marinela - 2589 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Trifan Marinela - 680 mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Trifan Marinela - 680 mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Trusca Adrian - 5084 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Trusca Adrian - 5084 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Trusca Daniel Constantin - 560 mp - BERBESTI
  Of.Vanzare - Trusca Daniel Constantin - 560 mp - BERBESTI
 • Of.Vanzare - Truta Elena - 4268 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Truta Elena - 4268 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Tudor Filoftea - 632 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Tudor Filoftea - 632 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Tudor Mihai,Tudor Victor - 2300 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Tudor Mihai,Tudor Victor - 2300 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Tudor Mihai,Tudor Victor - 3108 mp - TITESTI
  Of.Vanzare - Tudor Mihai,Tudor Victor - 3108 mp - TITESTI
 • Of.Vanzare - Tudor Popescu Dorin si Maria - 5342 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tudor Popescu Dorin si Maria - 5342 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tudor Popescu Dorin si Maria - 5342 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Tudor Popescu Dorin si Maria - 5342 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tudora Aurelia - 1388 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Tudora Aurelia - 1388 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Tudorescu Valeria - 524 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Tudorescu Valeria - 524 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Tudoroiu Gheorghe - 1513 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Tudoroiu Gheorghe - 1513 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Tudoroiu Maria - 3700 mp - MIHAEST
  Of.Vanzare - Tudoroiu Maria - 3700 mp - MIHAEST
 • Of.Vanzare - Turcu C, Turcu E. - 4699 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Turcu C, Turcu E. - 4699 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Tutoc Mircea - 3982 mp - P.MAGLASI
  Of.Vanzare - Tutoc Mircea - 3982 mp - P.MAGLASI
 • Of.Vanzare - Udrea Aurica,Udrea Ion - 3373 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Udrea Aurica,Udrea Ion - 3373 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Udrea Ileana - 3700 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Udrea Ileana - 3700 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Udrea Nicolae - 2701 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Udrea Nicolae - 2701 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Udrea Nicolae - 5553 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Udrea Nicolae - 5553 mp - GALICEA
 • Of.Vanzare - Udrescu Aurelian - 581 mp - TETOIU
  Of.Vanzare - Udrescu Aurelian - 581 mp - TETOIU
 • Of.Vanzare - Ungureanu Ilie - 1051 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Ungureanu Ilie - 1051 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Ureche Ana - 2100 mp - RACOVITA
  Of.Vanzare - Ureche Ana - 2100 mp - RACOVITA
 • Of.Vanzare - Urluescu,Tudoran,Mihai - 13544 mp - BERISLAVESTI
  Of.Vanzare - Urluescu,Tudoran,Mihai - 13544 mp - BERISLAVESTI
 • Of.Vanzare - Urseanu,Filomita,Stanica - 1181 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Urseanu,Filomita,Stanica - 1181 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Uscatu Simona - 1600 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Uscatu Simona - 1600 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Usturoi Eugen - 4432mp - CRETENI
  Of.Vanzare - Usturoi Eugen - 4432mp - CRETENI
 • Of.Vanzare - Vacaroiu Marin,Bolovan M - 2455 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Vacaroiu Marin,Bolovan M - 2455 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Vaduva D.Gheorghe - 769 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Vaduva D.Gheorghe - 769 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Vaduva Maria - 1577 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Vaduva Maria - 1577 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Valcea Ion - 3647 mp - GUSOENI
  Of.Vanzare - Valcea Ion - 3647 mp - GUSOENI
 • Of.Vanzare - Valcea Ion - 4465 mp - GUSOENI
  Of.Vanzare - Valcea Ion - 4465 mp - GUSOENI
 • Of.Vanzare - Valcea Lucica,Valcea Ionel - 12127 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Valcea Lucica,Valcea Ionel - 12127 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Valcea Lucica,Valcea Ionel - 1242 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Valcea Lucica,Valcea Ionel - 1242 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Varga Ivena - 2353 mp - FARTATESTI
  Of.Vanzare - Varga Ivena - 2353 mp - FARTATESTI
 • Of.Vanzare - Varuicu Constantin - 2626 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Varuicu Constantin - 2626 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Varuicu Constantin - 4836 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Varuicu Constantin - 4836 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Vasile Andrei Stefan - 1788 mp - CALIMANESTI
  Of.Vanzare - Vasile Andrei Stefan - 1788 mp - CALIMANESTI
 • Of.Vanzare - Vasile Floare,Vasile Florea - 6816 mp - STOILESTI
  Of.Vanzare - Vasile Floare,Vasile Florea - 6816 mp - STOILESTI
 • Of.Vanzare - Vasile Remus - 385 mp - PAUSESTI
  Of.Vanzare - Vasile Remus - 385 mp - PAUSESTI
 • Of.Vanzare - Vasile Silviu Ionut - 5616 mp - GOLESTI
  Of.Vanzare - Vasile Silviu Ionut - 5616 mp - GOLESTI
 • Of.Vanzare - Vasilichia Ion - 5000 mp - DRAGASANI
  Of.Vanzare - Vasilichia Ion - 5000 mp - DRAGASANI
 • Of.Vanzare - Vasiloiu D,Vasiloiu Dumitra - 135 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Vasiloiu D,Vasiloiu Dumitra - 135 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Vasiloiu D,Vasiloiu Dumitra - 143 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Vasiloiu D,Vasiloiu Dumitra - 143 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Vasiloiu D,Vasiloiu Dumitra - 1875 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Vasiloiu D,Vasiloiu Dumitra - 1875 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Vatasescu Daniela Andreea - 4783 mp - FIRTATESTI
  Of.Vanzare - Vatasescu Daniela Andreea - 4783 mp - FIRTATESTI
 • Of.Vanzare - Vatasescu Sabina - 1022 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Vatasescu Sabina - 1022 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Vatasescu Sabina - 1255 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Vatasescu Sabina - 1255 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Vatasescu Sabina - 93 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Vatasescu Sabina - 93 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Verzescu Maria - 1903 mp - MUEREASCA
  Of.Vanzare - Verzescu Maria - 1903 mp - MUEREASCA
 • Of.Vanzare - Veteleanu Angela - 20676 mp - RM VALCEA
  Of.Vanzare - Veteleanu Angela - 20676 mp - RM VALCEA
 • Of.Vanzare - Vieru Ilie - 736 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Vieru Ilie - 736 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Vilcioiu Valerian - 3500 mp - scundu
  Of.Vanzare - Vilcioiu Valerian - 3500 mp - scundu
 • Of.Vanzare - Vilcu Maria - 8060 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Vilcu Maria - 8060 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Vilcu Maria - 9306 mp - DRAGOESTI
  Of.Vanzare - Vilcu Maria - 9306 mp - DRAGOESTI
 • Of.Vanzare - Vinereanu Virginia - 22007 mp - HOREZU
  Of.Vanzare - Vinereanu Virginia - 22007 mp - HOREZU
 • Of.Vanzare - Vlad Maria - 400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Vlad Maria - 400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Vlad Maria - 9297 mp - LAPUSATA
  Of.Vanzare - Vlad Maria - 9297 mp - LAPUSATA
 • Of.Vanzare - Vlad Savian - 437 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Vlad Savian - 437 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Vladoi Floarea - 1710 mp - LACUSTENI
  Of.Vanzare - Vladoi Floarea - 1710 mp - LACUSTENI
 • Of.Vanzare - Vladulescu Ioana - 1400 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Vladulescu Ioana - 1400 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Vladulescu Marian - 4203 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Vladulescu Marian - 4203 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Vladut Gheorghe - 1561 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Vladut Gheorghe - 1561 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Vladut Gheorghe - 2916 mp - LADESTI
  Of.Vanzare - Vladut Gheorghe - 2916 mp - LADESTI
 • Of.Vanzare - Vlasceanu Daniela - 4047 mp - RUNCU
  Of.Vanzare - Vlasceanu Daniela - 4047 mp - RUNCU
 • Of.Vanzare - Vlasceanu Ilie - 8147 mp - MALAIA
  Of.Vanzare - Vlasceanu Ilie - 8147 mp - MALAIA
 • Of.Vanzare - Vochitoiu c,Manescu,Zagarin - 8068 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Vochitoiu c,Manescu,Zagarin - 8068 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Voicila Mariana Gabriela - 471 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Voicila Mariana Gabriela - 471 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Voicu Maria - 144 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Voicu Maria - 144 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Voicu Maria - 922 mp - IONESTI
  Of.Vanzare - Voicu Maria - 922 mp - IONESTI
 • Of.Vanzare - Voicu N, Pana Maria - 9742 mp - N.BALCESCU
  Of.Vanzare - Voicu N, Pana Maria - 9742 mp - N.BALCESCU
 • Of.Vanzare - Voicu Sabina - 298 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Voicu Sabina - 298 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Voicu Sabina - 499 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Voicu Sabina - 499 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Voicu Sabina - 499 mp - MACIUCA
  Of.Vanzare - Voicu Sabina - 499 mp - MACIUCA
 • Of.Vanzare - Zachia Florin Cristian - 2696 mp - MIHAESTI
  Of.Vanzare - Zachia Florin Cristian - 2696 mp - MIHAESTI
 • Of.Vanzare - Zaharioiu I.Elena - 2400 mp - BABENI
  Of.Vanzare - Zaharioiu I.Elena - 2400 mp - BABENI
 • Of.Vanzare - Zaica Nicolae - 102 mp - FRANCESTI
  Of.Vanzare - Zaica Nicolae - 102 mp - FRANCESTI
 • Of.Vanzare - Zamfir C,Zamfir M,Zamfir C - 4253 mp - SUSANI
  Of.Vanzare - Zamfir C,Zamfir M,Zamfir C - 4253 mp - SUSANI
 • Of.Vanzare - Zander Cristina,Teodorescu F. - 9301 mp - PIETRARI
  Of.Vanzare - Zander Cristina,Teodorescu F. - 9301 mp - PIETRARI
 • Of.Vanzare - Zanescu Felicia - 1509 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Zanescu Felicia - 1509 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Zanescu Felicia - 4600 mp - ALUNU
  Of.Vanzare - Zanescu Felicia - 4600 mp - ALUNU
 • Of.Vanzare - Zapuc Ion - 2210 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Zapuc Ion - 2210 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Zapuc Mariana Loreta - 2600 mp - BUDESTI
  Of.Vanzare - Zapuc Mariana Loreta - 2600 mp - BUDESTI
 • Of.Vanzare - Zidaroiu Gh.Ana - 221 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Zidaroiu Gh.Ana - 221 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Zidaroiu Gh.Ana - 985 mp - BALCESTI
  Of.Vanzare - Zidaroiu Gh.Ana - 985 mp - BALCESTI
 • Of.Vanzare - Zotica Nicoleta Maria - 1394 mp - GALICEA
  Of.Vanzare - Zotica Nicoleta Maria - 1394 mp - GALICEA
 • Patru Gheorghe 2246 mp arabil Ionesti
  Patru Gheorghe 2246 mp arabil Ionesti
 • Petricia Ion - 942 mp- COSTESTI
  Petricia Ion - 942 mp- COSTESTI
 • Popescu Constantin Ion 1233 mp vie Sutesti
  Popescu Constantin Ion 1233 mp vie Sutesti
 • Puiu Maria 1700 mp Babeni
  Puiu Maria 1700 mp Babeni
 • Puiu Maria 1600 mp Babeni
  Puiu Maria 1600 mp Babeni
 • Puiu Maria 200 mp Babeni
  Puiu Maria 200 mp Babeni
 • Puiu Maria 700 mp Babeni
  Puiu Maria 700 mp Babeni
 • Radoi Marian - 839 mp- Stoilesti
  Radoi Marian - 839 mp- Stoilesti
 • Radoi Marian - 839 mp- Stoilesti
  Radoi Marian - 839 mp- Stoilesti
 • Romcescu Iulia 7249 mp Vaideeni
  Romcescu Iulia 7249 mp Vaideeni
 • Rosu Alexandru 316 mp vie, 1524 mp livada 3978 mp Pasune Ionesti
  Rosu Alexandru 316 mp vie, 1524 mp livada 3978 mp Pasune Ionesti
 • Sandulescu Vasile 470 viea rabil Lalosu
  Sandulescu Vasile 470 viea rabil Lalosu
 • Stanciulescu Elena 2364 mp Calimanesti
  Stanciulescu Elena 2364 mp Calimanesti
 • Stanciulete Elena 2991 mp Calimanesti
  Stanciulete Elena 2991 mp Calimanesti
 • Stanciulete Elena 5841 mp Calimanesti
  Stanciulete Elena 5841 mp Calimanesti
 • Stanciulete Elena 2264 mp Calimanesti
  Stanciulete Elena 2264 mp Calimanesti
 • Stanciulete Elena 845 mp Calimanesti
  Stanciulete Elena 845 mp Calimanesti
 • Stegaru Florea 2500 mp arabil Golesti
  Stegaru Florea 2500 mp arabil Golesti
 • Vladut Maria  7190 mp Zatreni
  Vladut Maria 7190 mp Zatreni
 • Zamfir Constantin 4253 mp Susani
  Zamfir Constantin 4253 mp Susani
 • aviz FINAL - Marica Maria - 3400 mp - LUNGESTI
  aviz FINAL - Marica Maria - 3400 mp - LUNGESTI
 • aviz NEGATIV- Diaconu Nicolita - 3339 mp - AMARASTI
  aviz NEGATIV- Diaconu Nicolita - 3339 mp - AMARASTI
 • aviz final - Craciun Ana - 3446 mp - SALATRUCEL
  aviz final - Craciun Ana - 3446 mp - SALATRUCEL
 • aviz final - Durlicioiu Iile - 890 mp - LADESTI
  aviz final - Durlicioiu Iile - 890 mp - LADESTI
 • aviz final - Linte Dumitru - 4150 mp - SALATRUCEL
  aviz final - Linte Dumitru - 4150 mp - SALATRUCEL
 • aviz final - Negoescu Maria - 3420 mp - SALATRUCEL
  aviz final - Negoescu Maria - 3420 mp - SALATRUCEL
 • aviz final - Sandulescu Gabriela - 2000 mp- ALUNU
  aviz final - Sandulescu Gabriela - 2000 mp- ALUNU
 • aviz final - Stranschi Anca Florentina- 10500 mp- SUTESTI
  aviz final - Stranschi Anca Florentina- 10500 mp- SUTESTI
 • aviz final - Ticiu Elena - 1831 mp - CALIMANESTI
  aviz final - Ticiu Elena - 1831 mp - CALIMANESTI
 • aviz final Burducea Elena - 8063 mp - LADESTI
  aviz final Burducea Elena - 8063 mp - LADESTI
 • aviz final Diaconu Nicolita - 3339 mp - AMARASTI
  aviz final Diaconu Nicolita - 3339 mp - AMARASTI
 • aviz final Ghitulescu Vasile - 1170 mp - CALIMANESTI
  aviz final Ghitulescu Vasile - 1170 mp - CALIMANESTI
 • aviz final Vlasceanu Daniela - 4047 mp - RUNCU
  aviz final Vlasceanu Daniela - 4047 mp - RUNCU
 • aviz negativ - Ciortan Ilie - 1552 mp - SUTESTI
  aviz negativ - Ciortan Ilie - 1552 mp - SUTESTI
 • comunicare acceptare - Ana Gheorghe - 10477 mp- SUTESTI
  comunicare acceptare - Ana Gheorghe - 10477 mp- SUTESTI
 • comunicare acceptare - Bajan Cristian - 890 mp- LADESTI
  comunicare acceptare - Bajan Cristian - 890 mp- LADESTI
 • comunicare acceptare - Buduleci C- 3591 mp - CALIMANESTI
  comunicare acceptare - Buduleci C- 3591 mp - CALIMANESTI
 • comunicare acceptare - Dragan Marius Mihail - 4047 mp-RUNCU
  comunicare acceptare - Dragan Marius Mihail - 4047 mp-RUNCU
 • comunicare acceptare - Marinescu Ion L. - 1831 mp - CALIMANESTI
  comunicare acceptare - Marinescu Ion L. - 1831 mp - CALIMANESTI
 • comunicare acceptare - Paunescu Valeiu - 4150 mp - SALATRUCEL
  comunicare acceptare - Paunescu Valeiu - 4150 mp - SALATRUCEL
 • comunicare acceptare - Tudosescu I.Dragos - 2500 mp- SALATRUCEL
  comunicare acceptare - Tudosescu I.Dragos - 2500 mp- SALATRUCEL
 • comunicare acceptare - Tudosescu I.Dragos - 2504 mp- SALATRUCEL
  comunicare acceptare - Tudosescu I.Dragos - 2504 mp- SALATRUCEL
 • comunicare acceptare Alb Vasile Valentin - ALUNU
  comunicare acceptare Alb Vasile Valentin - ALUNU
 • comunicare acceptare Luca Valentin - 3339 - AMARASTI
  comunicare acceptare Luca Valentin - 3339 - AMARASTI
 • comunicare acceptare Oprea Lazar N. - 4000 - AMARASTI
  comunicare acceptare Oprea Lazar N. - 4000 - AMARASTI
 • comunicare acceptare Predescu Marin-1552 mp - SUTESTI
  comunicare acceptare Predescu Marin-1552 mp - SUTESTI
 • comunicare acceptare Predescu Marin-1552 mp - SUTESTI
  comunicare acceptare Predescu Marin-1552 mp - SUTESTI
 • comunicare acceptare-Enuta Ion- 8063 mp- LADESTI
  comunicare acceptare-Enuta Ion- 8063 mp- LADESTI
 • negrescu Elena 11029mp- Galicea
  negrescu Elena 11029mp- Galicea

Informatii utile (Oferte de vanzare a terenurilor agricole)