A A A

Formulare  Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor


 • Continutul documentatiei pentru obtinerea aprobarii de scoatere a terenurilor din circuitul agricol: intravilan si extravilan conform ORDINULUI NR. 897/798/2005

   Sectorul vegetal

  • HG nr.807 din 15.7.2009 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin HG nr. 82/2003 
  • OUG nr.93 din 30.6.2009 - privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri
   • Articolul 14 alineatul (1), litera e): "transportul in scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neinsotite de documentele prevazute de lege care sa justifice provenienta licita a acestora, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea marfii si a mijlocului de transport marfa utilizat in acest scop."
  • HG. nr. 582/2004 privind modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, aprobat prin HG nr.1359/2000
    Cultivarea plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit destinate utilizarii în industrie si/sau alimentatie se face pe baza autorizatiei eliberate de Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene în baza cererii al carui model este prezentat în anexa V la Regulament, respectiv anexa nr.2 din HG nr.582/2004 însotita de urmatoarele documente:
   • documente de identificare:
    • pentru persoana fizica: copie de pe buletinul/cartea de identitate
    • pentru persoana juridica: copie de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscala.
   • copie de pe titlul de proprietate sau procese verbale/ adeverinte de punere în posesie ;
   • copie de pe contractele de valorificare a productiei
   • Autorizatia (anexa nr. IV la Regulament, respectiv anexa nr.2 din HG nr.582/2004) se elibereaza de catre DADR în termen de maximum 10 zile de la data înregistrarii cererilor.
   • Aceasta se va legaliza de catre solicitant , iar 2 copii legalizate se vor depune la DADR care în termen de 7 zile le va înainta sub confirmare de primire în vederea luarii în evidenta: una catre Ministerul Sanatatii – Directia Generala Farmaceutica, Inspectia de Farmacie si Aparatura Medicala si alta catre Inspectoratul Judetean de Politie.
  • ORDIN nr.487 din 27.7.2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin
   • CERERE pentru eliberarea carnetului de viticultor
   • ART. 2 (1)Cultivatorii de suprafete viticole de cel putin 0,5 ha, cultivate cu soiuri nobile de vin, inscrise in Registrul plantatiilor viticole, denumit in continuare R.P.V., ce comercializeaza din propria recolta productia de struguri de vin catre persoane fizice sau juridice, au obligatia detinerii si completarii carnetului de viticultor
  • Pentru a beneficia de subventii la tratamentele fitosanitare în plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masa si vin producatorii agricoli trebuie sa fie înscrisi în Registrul plantatiilor viticole care este gestionat de DADR pe baza formularului de declaratie de sortiment viticol (anexa nr.1) din Ordinul comun nr.64/144/2003 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor viticole.
   • Cererea pentru subventie se depune la APIA pâna la data de 31 iulie.
   • Daca intervin modificari în declaratia de sortiment viticol producatorul agricol va întocmi anexa nr. 5 din Ordinul 462/2006 însotita de documente care sa ateste modificarile.
   • Defrisarea plantatiilor de vita de vie în suprafata mai mare de 0.1 ha se face la cererea persoanei interesate - anexa nr.2 din Ordinul 462/2006 pe baza autorizatiei de defrisare eliberata de DADR ;
   • Persoanele fizice sau juridice care detin o suprafata totala de peste 0,5 ha trebuie sa depuna declaratii de stocuri, declaratii de recolta si declaratii de productie.
  • Defrisarea nucilor razleti:
    Criteriile care stau la baza defrisarii nucilor
   • pomii sunt îmbatrâniti si prezinta ramuri uscate în proportie de 60 % din coroana ;
   • pomii sunt amplasati într-un perimetru unde urmeaza sa se construiasca obiective de interes national sau de interes al comunitatii locale ;
   • pomii sunt amplasati pe aliniamentele drumurilor nationale si se pune în pericol siguranta circulatiei rutiere ;
   • nucii care au obtinut autorizatie de defrisare se vor marca dupa sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere

   Produse Traditionale

  • Ordin nr 690/28-09-2004 si Anexa – Criterii pentru atestarea produselor traditionale
  • Ordin MADR nr 160/14-03-2008Inregistrarea unei specialitati traditionale garantate

   Spatii de depozitare pentru produse agricole

  • ORDIN nr.222 din 30.3.2006 si Anexa - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole

   Acordarea despagubirilor pt animalele taiate, ucise, moarte – în vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile la animale

  • HG 1415/02-09-2004
   • Anexa 2 - Norme metodologice

   Acordarea licentelor de fabricatie

  • OUG 42/1995 republicata în MOf 686/8-10-2008 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii
  • Ordin MAAP nr 357/26-05-2003Regulament cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare
   • Anexa 2 – cererea
   • Anexa 3 – fisa unitatii
   • Anexa 3 – fisa laboratorului uzinal
   • Anexa 3 – fisa cu pregatirea profesionala

   Înregistrarea agentilor economici în Registrul Industriilor Vitivinicole

  • Ordin 71/23-01-2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inscrierea agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul vitivinicol in Registrul Industriilor Vitivinicole
   • Anexa 1 – cererea de înregistrare
   • Anexa 2 – anexa la cerere

   Regimul de comercializare a oualor

  • HG 415/23-03-2004 privind regimul de comercializare a oualor
  • ORDIN nr. 461 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a oualor

   Sistemul Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

  • OUG 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
  • Ordin 445/04 Iulie 2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice
  • Legea 24/2009 pentru aprobarea OUG 67/2008

   Agricultura ecologica

  • ORDIN nr 35 din 2009 privind modificarea si completarea OM 219 din 2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologica
  • Fisele de înregistrare în agricultura ecologica 2011
  • Lista organismelor de inspectie si certificare aprobate: 2011